Vereniging

Resoluties en congresvoorstellen

30 mei 2013 door De Redactie

Het Congres van de Partij van de Arbeid heeft in Leeuwarden eind april onder andere gesproken over de resolutie ‘Tussen leden en leiders’ over ledendemocratie binnen de partij, de congresvoorstellen voor kandidaatstelling en de resolutie ‘Over wat van Waarde is’. De definitieve versies staan nu online.

Lees verder

Moties Politieke Ledenraad

11 mei 2013 door De Redactie

Zondag 12 mei vindt de Politieke Ledenraad plaats over de strafbaarstelling van illegaliteit. Hier zal onder meer worden gesproken over deze vier moties (pdf). Update: De moties 1 en 2 zijn aangenomen, moties 3 en 4 zijn verworpen.

Lees verder

Aangenomen moties Congres

10 mei 2013 door De Redactie

Op 27 april vond het Congres plaats in Leeuwarden. Naast verschillende resoluties werd hier ook een flink aantal (actuele) moties besproken. De moties die zijn aangenomen, hebben we op een rijtje gezet (pdf) >

Lees verder

Samsom verzoekt om Ledenraad

2 mei 2013 door De Redactie

PvdA-leider Diederik Samsom heeft het partijbestuur van de PvdA verzocht om op korte termijn een Politieke Ledenraad te organiseren. Diederik Samsom: ‘Het congres heeft gisteren in Leeuwarden een open, oprecht en emotioneel debat gevoerd over de strafbaarstelling van illegaal verblijf. Veel leden hebben de fractie en mij na afloop gevraagd waarom we de motie die door het congres is aangenomen, niet kunnen uitvoeren. Ik heb geconstateerd dat er behoefte is aan meer tijd en ruimte om in gesprek te gaan over deze afweging van de fractie. Ik wil dat op korte termijn doen en verantwoording afleggen aan de leden over deze afweging.’ Het Partijbestuur heeft gehoor gegeven aan Samsoms verzoek. De ledenraad zal plaatsvinden op zondag 12 mei. Afgevaardigden kunnen moties indienen tot vrijdag 10 mei, 10.00 uur. Update: De ledenraad is in de Jaarbeurs Utrecht, in de Polarzaal van de Mediaplaza. Zondag 12 mei van 13.30 uur tot 16.00 uur. Klik hier voor meer info en aanmelden.

Lees verder

Congrestoespraak Diederik Samsom

27 april 2013 door De Redactie

De opdracht die we te vervullen hebben is groter dan wijzelf. Het land dat wij voor ons zien, kan alleen worden gerealiseerd als we bereid zijn de handen ineen te slaan. Het is mijn diepe overtuiging dat de kracht van samenwerking de verleiding tot polarisatie kan weerstaan. Van ik, naar ons. Dat zei ik in mijn toespraak (pdf) op het Congres.

Lees verder

Congrestoespraak Lodewijk Asscher

27 april 2013 door Lodewijk Asscher

Onze opdracht eindigt niet bij het sluiten van een sociaal akkoord, daar begint zij pas. Een oplossing bereik je niet alleen door een sociaal akkoord, maar door elke dag samen te strijden tegen onrecht. Dat zei ik in mijn toespraak (pdf) op het Congres.

Lees verder