Vereniging

Programmacommissie Tweede Kamerverkiezingen 2017

18 september 2015 door De Redactie

De programmacommissie zal worden geleid door Wim Meijer (76), voormalig commissaris van de Koningin in Drenthe, voormalig fractievoorzitter van de PvdA Tweede Kamerfractie en voormalig staatssecretaris in het kabinet Den Uyl. De commissie gaat ruim voor de Tweede Kamerverkiezingen aan de slag met het opstellen van een document dat moet leiden tot het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

Lees verder

Verslag en speeches congres

18 augustus 2015 door De Redactie

Op 17 en 18 januari kwam het Congres bijeen in Utrecht. Hieronder vind je: – alle toespraken en inleidingen in 1 document (pdf) > – het verslag van het congres (pdf), met een overzicht van aangenomen en verworpen moties en amendementen.

Lees verder

Praat mee op de Politieke Ledenraad

3 juli 2015 door De Redactie

Op zaterdag 19 september vindt de Politieke Ledenraad plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. De Ledenraad zal in het teken staan van Prinsjesdag en de verdieping van ‘Van waarde’ op het onderwerp Goed werk & Onze Verzorgingsstaat. Update 18-9: – Moties met preadviezen (pdf) – Moties met preadviezen (htm)

Lees verder

Profielschets Tweede Kamer vastgesteld

2 juli 2015 door De Redactie

De Verenigingsraad heeft op 16 juni de profielschets Tweede Kamer vastgesteld. De profielschets is de leidraad voor het werk van de adviescommissie kandidaatstelling Tweede Kamer en voor het partijbestuur van de PvdA ten behoeve van het opstellen van de ontwerpkandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017.

Lees verder

Politieke Ledenraad in teken van integratie en binding

5 juni 2015 door De Redactie

De Politieke Ledenraad op zondag 31 mei vindt plaats in de Jaarbeurs in Utrecht, van 13.30 uur tot 17.00 uur. Tijdens deze ledenraad in het teken van integratie en binding staan vier actuele bindingsopdrachten centraal:

Lees verder

Adviescommissie kandidaatstelling Tweede Kamer benoemd

19 mei 2015 door Hans Spekman

In maart 2017 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Er is met de Tweede Kamerfractie gesproken over de profielschets van nieuwe Kamerleden en de samenstelling van de commissie die een ontwerpkandidatenlijst gaat opstellen.

Lees verder