Overzicht alle moties Congres 2016

Overzicht alle moties Congres 2016
 Foto Flickr PvdA / Rebke Klokke

Door De Redactie op 12 april 2016 Delen  

In februari kwam het Congres bijeen in Amersfoort. Hier vind je een overzicht (pdf) van alle aangenomen en verworpen moties.

Hier kun je alle moties teruglezen in de beschrijvingsbrief (pdf) en hier alle actuele moties en pre-adviezen (pdf) >

OVERZICHT VAN MOTIES – CONGRES 13 FEBRUARI 2016

Van Waarde moties (via het ledenplatform, voorcongressen en ledenpanel)

1. Werk en Inkomen (indiener: partijbestuur) AANGENOMEN
2. Modernisering UWV AANGENOMEN
3. Zorg en zeggenschap (indiener: partijbestuur) AANGENOMEN
4. Internationale solidariteit (indiener: partijbestuur) AANGENOMEN
5. Steun voor zorgcoöperaties AANGENOMEN
6. De Stroom AANGENOMEN
7. Betaal eerstejaarsopvang asielzoekers niet uit OS-budget VERWORPEN
8. Meer sociale woningen (indiener: Bosman) AANGENOMEN
9. Aanpak ouderenwerkloosheid (indiener: Bosman) VERWORPEN
10. Eerlijk delen en gelijke kansen VERWORPEN
11. Eigen risico in de zorg AANGENOMEN
12. Bestrijden van racisme en discriminatie AANGENOMEN
13. TTIP en ‘Rijnland-2’ zijn onverenigbaar AANGENOMEN
14. Interactief proces vaststelling verkiezingsprogramma (indiener: Bosman) AANGENOMEN
15. Nationaal investeringsprogramma: Herstel de verzorgingsstaat (indiener: Bosman) VERWORPEN
16. Meer geld voor OS- terug naar 0,8 procent BNP (indiener: Berkvens)
AANGENOMEN
17. Zorg en zeggenschap (indiener: Bosman) VERWORPEN
18. Verduurzaming van onze economie en energie AANGENOMEN
19. Thuiszorg VERWORPEN
20. Nieuwe werelddoelen als leidraad voor eerlijk en duurzaam beleid
AANGENOMEN
21. Eerlijkere verdeling van werk, inkomen en vrije tijd AANGENOMEN
22. Meer werk, goed werk en eerlijk werk en een solidaire, sterke samenleving (indiener: Bosman) VERWORPEN
23. Referendum over handelsverdrag met Oekraïne, Georgië en Moldavië (indiener: Bosman)
AANGENOMEN
24. Werk en inkomen AANGENOMEN
25. Basisinkomen AANGENOMEN
26. Scheiding consumentenbanken / zakenbanken AANGENOMEN
27. Harmonisatie vennootschapsbelasting AANGENOMEN
28. Zorg en zeggenschap (indieners: Wojtal en Oreel) AANGENOMEN
29. Zorg en zeggenschap: meldpunt GGZ regionale gebieden AANGENOMEN
30. Krimp biedt kansen AANGENOMEN
31. Woonruimte voor iedereen AANGENOMEN

Reguliere moties (via de amendeertool)

1. Effectief geweldsinstrument nodig AANGENOMEN
2. Beloning beeldend kunstenaars (hanggelden) VERWORPEN
3. Stop de budgetpolis AANGENOMEN
4. Op naar een links stembusakkoord AANGENOMEN
5. Geen verbod op onverdoofd ritueel slachten VERWORPEN
6. Aanscherpen duurzaamheidsbeleid AANGENOMEN
7. Pas beter op de minima VERWORPEN
8. Marktwerking in de zorg terugdraaien AANGENOMEN
9. Vijf voor twaalf voor Van Waarde AANGENOMEN
10. Dwingende code verantwoordelijk marktgedrag AANGENOMEN
11. Internationale belastingverdragen AANGENOMEN
12. Tweedeling AANGENOMEN
13. MH17 AANGENOMEN
14. Als het om pensioen gaat AANGENOMEN
15. Evaluatie ledendemocratie AANGENOMEN
16. Jeugdlidmaatschap VERWORPEN
17. (bestaat niet)
18. Hervestiging van vluchtelingen VERWORPEN
19. Langer thuis wonen AANGENOMEN
20. Klimaatneutraal bouwen en wonen AANGENOMEN
21. Het afkeurmerk VERWORPEN
22. Duurzame keuze AANGENOMEN
23. Thuiszorg VERWORPEN
24. Interactief proces vaststelling verkiezingsprogramma (indiener: Ridderkerk) AANGENOMEN
25. Profiel nieuwe lijsttrekker VERWORPEN
26. Meer werk, goed werk en eerlijk werk en een solidaire, sterke samenleving (indiener: Ridderkerk) VERWORPEN
27. Aanpak ouderenwerkloosheid (indiener: Ridderkerk) VERWORPEN
28. Eerlijk delen en gelijke kansen (indiener: Ridderkerk) VERWORPEN
29. Meer sociale woningen (indiener: Ridderkerk) AANGENOMEN
30. Zorg en zeggenschap (indiener: Ridderkerk) VERWORPEN
31. Internationale solidariteit (indiener: Ridderkerk) VERWORPEN
32. Nationaal investeringsprogramma: Herstel de verzorgingsstaat (indiener: Ridderkerk) VERWORPEN
33. Referendum over handelsverdrag met Oekraïne, Georgië en Moldavië (indiener: Ridderkerk) AANGENOMEN
34. Ontmoet een werkloze AANGENOMEN
35. Duidelijke criteria vrijwilligerswerk AANGENOMEN
36. Scheefgroei sociale huur VERWORPEN
37. Meer geld voor OS: terug naar 0,8 % BNP (indiener: FMS)AANGENOMEN

Actuele moties

A1. Ruimere uitvoering kinderpardon AANGENOMEN
A2. NIET TOEGELATEN DOOR PRESIDIUM
A3. NIET TOEGELATEN DOOR PRESIDIUM
A4. NIET TOEGELATEN DOOR PRESIDIUM
A5. NIET TOEGELATEN DOOR PRESIDIUM
A6. NIET TOEGELATEN DOOR PRESIDIUM
A7. NIBUD als richtsnoer AANGENOMEN
A8. NIET TOEGELATEN DOOR PRESIDIUM
A9. NIET TOEGELATEN DOOR PRESIDIUM
A10. Het laatste levensjaar: keuzes in de zorg VERWORPEN
A11. Stop verborgen toekomstige pensioenarmoede AANGEHOUDEN
A12. Geef voorrang aan het vredesproces en hulp voor Syriërs AANGENOMEN
A13. Europese regelgeving uitstoot dieselmotoren terugdraaien aangenomen
A14. Aanpak belastingontwijking onder het EU-voorzitterschap AANGENOMEN
A15. Toekomstperspectief regio Irak/ Syrië AANGENOMEN
A16. Krachtige tegenstem PvdA AANGENOMEN
A17. NIET TOEGELATEN DOOR PRESIDIUM
A18. Veilige omgeving voor LHBT-vluchtelingen AANGENOMEN
A19. Afhandeling moties verdient een update! VERWORPEN
A20. Beleid: iets om je over uit te spreken VERWORPEN
A21. Herbevestiging motie Huurbeschermling AANGENOMEN
A22. Voor het behoud van Schengen AANGENOMEN
A23. Brexit AANGENOMEN
A24. NIET TOEGELATEN DOOR PRESIDIUM
A25. Vluchtelingenvraagstuk: een iets andere kijk en suggesties
AANGENOMEN
A26. Hoofd en hart: gebruik de verzorgingsstaat niet als argument
AANGEHOUDEN
A27. Leegstaand zorgvastgoed snel beschikbaar maken voor maatschappelijke noden AANGENOMEN
A28. NIET TOEGELATEN DOOR PRESIDIUM
A29. NIET TOEGELATEN DOOR PRESIDIUM
A30. Vluchtelingencrisis AANGENOMEN
A31. Europees PNR AANGENOMEN
A32. Pensioenopbouw en WW/ZZP-schap AANGEHOUDEN
A33. Plan-Samsom AANGENOMEN
A34. Persoonsgebonden budget (PGB) AANGENOMEN

Delen: