Oproep kandidaatstelling partijbestuur

Oproep kandidaatstelling partijbestuur

Kom jij het bestuur versterken?
In het partijbestuur komt een aantal posities beschikbaar. De termijnen van twee algemeen bestuursleden en van de vicevoorzitter en penningmeester lopen af. De huidige vicevoorzitter, Helene Oppatja, en bestuurslid Harry Vogelaar stellen zich herkiesbaar. Voor de huidige vicevoorzitter geldt dat zij twee jaar geleden benoemd is voor een periode van twee jaar, om de termijnen van voorzitter en vicevoorzitter in balans te brengen. De volgende reguliere benoemingstermijn van de vicevoorzitter beslaat de komende vier jaar.

Wat zoeken we?
Geen vergadertijgers, maar leden die de handen uit de mouwen willen steken en dienstbaar zijn aan de vereniging. De PvdA wil nadrukkelijk een beweging zijn en blijven, en we zoeken bestuursleden die een agenda vanuit de straten en buurten wil opstellen en uitvoeren. De ambities van het partijbestuur voor de komende periode staan in het ambitiedocument Positief Voorwaarts.

Naast het algemene profiel voor bestuursleden worden voor de vicevoorzitter en de penningmeester nog meer specifieke competenties gewenst (zie onder).

We zoeken leden die niet op elke Haagse mediastorm springen, maar verankerd zijn in onze samenleving. Niet enkel gericht de politiek actualiteit, maar op de langetermijnvisie van de sociaaldemocratie. Leden die het debat initiëren door ook het tegengeluid ruimte te bieden. En leden die de democratie in de partij verder willen brengen. Energieke types die hypes en incidenten onderscheiden van structurele onrechtvaardigheden. Leden die geloven in – en willen bouwen aan onze vereniging. Partijbestuursleden zijn niet in de eerste plaats politici maar bestuurders van de partij als ledenorganisatie. En die tegelijkertijd – buiten de veilige bubbel van de partij – zoeken naar medestanders daarbuiten. En mensen die bereid zijn te luisteren, na te denken, vooruit te denken en beslissingen te nemen. Wij hechten grote waarde aan diversiteit binnen ons partijbestuur.

Zie jij het zitten om mee te bouwen aan onze beweging? Leg jij je ook niet zomaar neer bij bestaande omstandigheden, maar steek je liever de handen uit de mouwen voor een eerlijke samenleving in Nederland en daarbuiten? Wil jij met ons vooruitgang mogelijk maken voor alle Nederlanders, juist door ervoor te zorgen dat mensen zeker kunnen zijn van goed wonen, zorg in de buurt en vast werk? Schrijf dan een brief en kandideer je voor ons partijbestuur.

Stuur je motivatiebrief of -film met CV voor vrijdag 22 november 2019 17.00 uur aan bestuurssecretariaat@pvda.nl. Inhoudelijke inspiratie nodig? Dan zijn het rapport Van Waarde en het ambitiedocument van het partijbestuur goed om door te lezen. De kandidaatstellingscommissie bestaat uit Fleur Imming, Mikal Tseggai en Julian Bushoff. De verkiezing vindt plaats op het congres van 7 maart 2020. Mocht je meer informatie willen over de procedure mail dan met de secretaris van de commissie, Christiaan van de Griend, via bestuurssecretariaat@pvda.nl.

Aanvullend profiel vicevoorzitter
De vicevoorzitter moet in staat zijn de voorzitter te kunnen vervangen als een dergelijke situatie zich voordoet en dient aanvullende kwaliteiten te hebben aan die van de voorzitter. De vicevoorzitter moet kunnen functioneren als samenbindende factor en dient te beschikken over een ruime kennis van de vereniging en over ruime bestuurlijke ervaring. In voorkomende gevallen is hij/zij verantwoordelijk voor de conflictbemiddeling in afdelingen en gewesten.

Aanvullend profiel penningmeester
De penningmeester dient te beschikken over financieel-economische deskundigheid en bestuurlijke ervaring. Daarbij hoort met name het kunnen voeren van een gezond financieel beleid in een politieke omgeving. Ervaring met en kennis van organisatieontwikkeling, moderne technische data/ IT toepassingen en strategische financiële planning is hierbij wenselijk.

  • De penningmeester moet voor de partij relevante ontwikkelingen kunnen volgen, signaleren en analyseren en dit vertalen naar financiële consequenties, risico’s en mogelijkheden.
  • De penningmeester communiceert over het financieel beleid met de afdelingen en gewesten, onder andere via de Verenigingsraad. Daarnaast heeft de penningmeester contact met de diverse neveninstellingen en overige geledingen van de PvdA.
  • Zij of hij is een deskundige gesprekspartner voor de accountant en overige financiële dienstverleners.
  • De penningmeester onderhoudt zeer regelmatig contact met de directeur en controller van het partijbureau over financiële aangelegenheden.
Delen: