In Memoriam Servaas Huys

In Memoriam Servaas Huys

Foto Pixabay / DrCarl
In Memoriam Servaas Huys

Op 22 november 2016 overleed op 76-jarige leeftijd Servaas Huys na een rijk en gevuld leven in zijn geliefde woonplaats Grubbenvorst.

Servaas was een boerenzoon met karakter.

De katholieke kerk was dominant in Noord-Limburg. Een aantal mensen onder wie Servaas wilde meer vrijheid. Hij was in de jaren 70 één van de initiatiefnemers om een openbare school in Grubbenvorst op te richten. Hij werd en bleef actief lid van de Partij van de Arbeid. Gedurende zijn achtjarig lidmaatschap van Provinciale Staten van Limburg en zijn twaalfjarig lidmaatschap van de Tweede Kamer was Servaas een gewaardeerd volksvertegenwoordiger met gezag. Landbouw, visserij, onderwijs en regionale economie waren zijn terreinen. Integer, deskundig en betrouwbaar. Politieke spelletjes pasten niet in zijn kader van normen en waarden. Status was voor Servaas geen drijfveer. Argumenten telden. Dat werd soms onderstreept met een kortstondige driftbui als er iets te berde werd gebracht dat in zijn ogen niet deugde.

Tijdens zijn verblijf in Den Haag woonde Servaas in het zogenoemde Oude Mannenhuis: een etage in een fraai pand aan het Buitenhof dat destijds door vier jonge mannelijke PvdA-Kamerleden uit Limburg gezamenlijk werd gehuurd. Later werden ook niet-Kamerleden toegelaten en ook ik als vrouw woonde er vier jaar, met o.a. Servaas. Het verblijf daar was uitermate genoeglijk.

Het zijn van volksvertegenwoordiger was voor Servaas een natuurlijke bezigheid omdat het hem de mogelijkheid bracht de samenleving voor mensen beter te maken. Maar uit de vele andere bestuurlijke functies, vooral ook lokaal en regionaal, putte hij minstens zoveel, zo niet meer voldoening. Zijn bestuurlijke werkzaamheden na de Tweede Kamer vond hij de mooiste tijd, omdat hij dichtbij de resultaten van zijn werk intens kon ervaren, samen met de mensen om wie het ging. Trots was hij op het rapport “Het Onverenigbare Verenigd” dat onder zijn leiding als voorzitter van de Landinrichtingscommissie Peelvenen in 2010 tot stand was gekomen. Als bruggenbouwer kreeg hij het voor elkaar dat veel groepen met verschillende belangen, zoals agrariërs, bewoners, recreanten, natuurbeheerders en overheden met de neus dezelfde kant uitwezen. In Limburg vervulde hij vele voorzittersfuncties op maatschappelijk uiteenlopende gebieden: van Omroep Limburg, ziekenhuis tot woningbouwcorporatie. In Grubbenvorst en omgeving richtte hij recentelijk nog een seniorenclub “Jongeren van vroeger” op. Hij vertelde er graag over. Zijn werkzaamheden beklijfden. Ik kan ieder aanbevelen om de Servaas Huys Wandelroute te lopen in De Deursche Peel.

Gevoel voor humor en relativeringsvermogen kenmerkten Servaas. Emotioneel, liefde voor kunst en muziek: passief en actief. Servaas was een uitstekend tenor en een Bourgondiër die van gezelligheid, lekker eten en drinken hield. Servaas heb ik meer dan 30 jaar gekend en mijn herinneringen aan hem blijven dierbaar.

Tineke Witteveen- Hevinga, 24 november 2016

Delen:

Doe mee!

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil!

Help mee