Meld je aan als kandidaat

Meld je aan als kandidaat

Foto PvdA

Door De Redactie op 9 oktober 2016 Delen  

Het partijbestuur roept partijgenoten op zich te melden als kandidaat voor de PES-congresdelegatie, het presidium en de beroepscommissie.

5 Leden van de PES-congresdelegatie worden rechtstreeks door het congres gekozen op voordracht van het partijbestuur. Deze leden worden voor 2 jaar gekozen. Herverkiezing is tweemaal mogelijk. Twee van de huidige leden zitten in hun tweede periode; de drie overige leden in hun eerste. Lees verder de profielschets >

Leden van het presidium worden voor vier jaar gekozen en kunnen zich eenmaal herkiesbaar stellen. Vorig jaar traden er tussentijds presidiumleden af. Dit leidt, samen met de komende verkiezing van nieuwe leden, ertoe dat de nodige ervaring verloren gaat. Om die reden heeft het partijbestuur de huidig voorzitter van het presidium gevraagd zich nogmaals voor twee jaar beschikbaar te stellen. Hiermee overschrijdt hij de reguliere zittingstermijn. Het partijbestuur is bereid hem daarvoor dispensatie te verlenen. In het behoud van ervaring, zeker met de invoering en verdere ontwikkeling van de ledendemocratie, ziet het partijbestuur hiervoor voldoende aanleiding. In totaal betreft het drie vacatures. Van de drie aftredende leden is er een desgewenst wel en een tweede niet herkiesbaar; daarnaast is de huidig voorzitter dus gevraagd zich opnieuw beschikbaar te willen stellen. Lees verder de profielschets >

Leden van de Beroepscommissie worden statutair gekozen voor 4 jaar. Verkiezing vindt om de twee jaar plaats, waarbij telkens ongeveer de helft aftreed. Op het congres van 2017 gaat het om 2 vacatures; overigens zijn deze huidige leden, indien zij dat willen, terstond herverkiesbaar. Lees verder de profielschets >

Indien u geïnteresseerd bent, stuur dan voor vrijdag 4 november 2016 (voor 10.00 uur) een gemotiveerde brief met CV (liefst per e-mail) naar: cadmiraal@pvda.nl of PvdA, t.a.v. Lobke Hurkmans/Coby Admiraal, Postbus 1310, 1000 BH Amsterdam.

Voor meer informatie kunt u bellen met 020-5512239.

Delen: