Politieke Ledenraad Utrecht

Door De Redactie op 26 juni 2010 Delen  

Tijdens de Politieke Ledenraad in Utrecht maakte de Partij van de Arbeid de
balans op van de verkiezingen voor de gemeenteraad en de Tweede Kamer.
Vertegenwoordigers van afdelingen en gewesten drongen bij de partijleiding aan
op een grondig onderzoek naar het succes van de lokale partijen bij de
gemeenteraadsverkiezingen. Ten aanzien van de regeringsonderhandelingen drong de
politieke ledenraad aan op een combinatie van VVD, D66, GroenLinks en PvdA.

In de Jaarbeurs in Utrecht maakt de politieke ledenraad van de PvdA de balans
op van de voorbije verkiezingscampagnes. Vertegenwoordigers van PvdA-afdelingen
en gewesten deelden hun ervaringen met leden van het campagneteam, het
partijbestuur en leden van de Tweede Kamerfractie. Het vertrekpunt voor de
campagne voor de gemeenteraden en nadien de Tweede Kamerverkiezingen was het
teleurstellende resultaat bij de Europese verkiezingen. De PvdA behaalde toen
slechts12 procent van de stemmen; van de zeven zetels in het Europees Parlement
werden er vier verloren.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen klom de PvdA zachtjes uit het dal. 16
procent van de kiezers stemden PvdA. Dat betekende evenwel dat vele raadsleden
en wethouders hun posities verloren. PvdA-voorzitter Lilianne Ploumen bedankte
hen voor al het werk wat zij de voorbije jaren verrichtten.

Er volgde een discussie over de kracht van lokale partijen en hoe je
specifieke lokale thema’s kan combineren met landelijke thema’s en landelijke
politiek. Gemeenteraadsverkiezingen gaan deels over lokale onderwerpen en vragen
een specifieke aanpak, stelden enkele afgevaardigden. Daarnaast werd gememoreerd
dat lokale partijen de grote winnaar waren van de gemeenteraadsverkiezingen. Het
succes van lokale partijen noopt de PvdA tot zelfonderzoek. ‘We moeten een goede
analyse maken van het succes van de lokale partijen bij de
gemeenteraadsverkiezingen. Waarom zijn zij succesvol?’, concludeerde PvdA
voorzitter Lilianne Ploumen.

Bezuinigingen
Job Cohen, fractievoorzitter van de PvdA, schetste nogmaals dat de bezuinigingen
in de komende jaren enorm ingrijpend zullen zijn. Bovendien kondigde hij aan dat
door gewijzigde verhoudingen in de samenleving, hervormingen nodig zijn, onder
meer op het terrein van de arbeidsmarkt. Investeringen in het onderwijs stelde
Job Cohen ook in het vooruitzicht. ‘Daarover bestaat een brede consensus in Den
Haag, anders raken wij internationaal op achterstand.’

Tijdens zijn interventies zei Job Cohen dat hij graag een regeerakkoord wil
maken op hoofdlijnen. Op financieel gebied zouden heldere afspraken moeten
gelden, maar voor de rest zou het debat in de Tweede Kamer gevoerd moeten kunnen
worden. De politiek leider van de sociaaldemocraten kondigde aan dat hij na de
kabinetsformatie in de Tweede Kamer blijft. ‘Ik heb steeds gezegd dat ik premier
wilde worden of anders in het parlement zou blijven.’ Hij herhaalde tenslotte
zijn voorkeur voor een combinatie van VVD, D66, GroenLinks en de PvdA.

Delen: