Ledenraad een dag na aanslagen Parijs

Ledenraad een dag na aanslagen Parijs
Foto PvdA

Door De Redactie op 18 december 2015 Delen  

De agenda van de politieke ledenraad van de PvdA, zaterdag 14 november in Amersfoort, werd bij de aanvang gewijzigd. Enkele uren na de aanslagen in Parijs waren de meeste deelnemers aan de bijeenkomst nog zo ontdaan dat een scherp politiek debat wel het laatste was waaraan men behoefte had. Eerst was er de noodzaak om gevoelens en gedachten over het verdriet van Parijs onder woorden te brengen.

In plaats van een proef met de nieuwe besluitvorming zoals die binnen het congres van de PvdA stapsgewijs zal worden ingevoerd, sprak politiek leider Diederik Samsom aan het begin van de bijeenkomst. Met ingehouden emotie riep hij op om de eenheid te bewaren in het land. Samsom: ‘Er is wel degelijk sprake van een wij en een zij. Maar niet een wij-zij langs religieuze of etnische lijnen zoals de extremisten die schetsen. Nee wij, dat zijn wij… wij, die tolerantie, vrijheid, gelijkwaardigheid, democratie koesteren. Waarden waar je voor kunt kiezen. Waar je bij kunt horen. Ongeacht de god je aanbidt, ongeacht de kleur van je huid, ongeacht waar je wieg stond. En zij, dat zijn zij die onze vrijheid verachten, haar haten en haar willen bestrijden met geweld. Wij zijn met veel. En zij zijn met weinig. Maar dat is niet genoeg. Zij moeten kleiner worden. En wij groter. Sterker. Zelfbewuster. Vastberadener.’

Samen één
Samsom vervolgde zijn toespraak; je kon een speld horen vallen. ‘Tussen alle ongerustheid en angst die we op dit moment voelen moeten we nu weer op zoek naar kracht. Naar zelfbewustzijn. En naar vastberadenheid. En die gaan we hervinden. Want onze zachte waarden van tolerantie, gelijkheid en vrijheid zijn in al haar kwetsbaarheid ook oersterk. Sterker dan de haat van extremisten. Sterker dan de kogels van terroristen. Dat weten wij. En dat weten zij. Die wetenschap maakt hen wanhopig en gewelddadig. En het maakt ons vastberaden de daders en handlangers te vinden en te straffen. En vastberaden om ons niet uit elkaar te laten spelen. Om trots te zijn op wie wij zijn en hoe wij leven. Om geen centimeter te wijken voor terreur. Samen zijn wij een.’

In het aansluitend gesprek werd opgeroepen om de aanslagen te bespreken. Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch deed een oproep aan alle volksvertegenwoordigers van de PvdA om die gesprekken te voeren, in scholen, in portieken, buurt en dorpshuizen. Samsom benadrukte dat een verdeling tussen wij geen betrekking had op de PVV en Geert Wilders. ‘Als iemand de gevolgen van dreiging en terreur moet dragen is hij het wel,’ aldus Samsom, ‘wij is iedereen die de vrijheid van meningsuiting en rechtstaat respecteert. Zij, dat zijn de terroristen onze democratie met bruut geweld bestrijden.’

De aanwezigen bij de politieke ledenraad herdachten in stilte de slachtoffers van de IS- aanslagen in Parijs, en enkele dagen eerder in Beiroet.

Deelsessies
In verschillende bijeenkomsten werd aansluitend gedebatteerd over een zestal thema’s van het buitenlands en Europees beleid: de houding ten opzichte van de Rusland, klimaat en energiepolitiek; de toekomst van de Europese samenwerking; duurzaamheid; de vluchtelingenproblematiek en, natuurlijk de oorlog in Syrië.

Oud-minister van Buitenlandse en Sociale Zaken van België Frank Vandenbroucke bepleitte een toekomstig ‘sociaal Europa’ maar erkende dat de dubbelhartigheid van de Europese besluitvorming een dergelijk project verder weg brengt dan ooit. ‘David Cameron stelt het hele sociale systeem in de EU ter discussie,’ aldus Vandenbroucke. Voor sociaaldemocraten is een succesvolle Europese samenwerking een halszaak stelde hij.

In de werkgroep waar de vluchtelingenproblematiek werd besproken, bleek evenwel dat juist het ontbreken van Europese samenwerking oplossingen frustreert en tegelijk het draagvlak voor verdere integratie wegneemt. Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, riep de PvdA op om het komend voorzitterschap van de Europese Unie in te zetten ‘op verbindend leiderschap’.

Die hartenkreet werd door minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders erkend. Hij zegde toe dat alle inspanningen van Nederland tijdens het eerste half jaar van 2016 daarop gericht zijn. ‘Iedereen, alle betrokken partijen, inclusief de grootmachten Rusland en de Verenigde Staten, zien in dat verdere vernietiging van Syrië moet stoppen en dat een diplomatieke oplossing de enige uitweg is. Daarop zal de Nederlandse inzet gericht zijn.’

Uit de discussie tijdens de politieke ledenraad bleek wel dat onderlinge inzichten en verschillen groot zijn, ook binnen de PvdA. Een eenduidige opstelling tegenover Rusland werd niet gevonden, wel integendeel. Daar waar de ene spreker begrip toonde voor de annexatie van de Krim door Rusland, wees een ander op het zelfbeschikkingsrecht van autonome landen. Ook ten aanzien van het komend referendum over het associatieverdrag van Oekraïne met de Europese Unie bleek voor de PvdA-leden zo veel onduidelijkheid te bestaan dat zowel Tweede Kamerlid Michiel Servaes als internationaal secretaris Kirsten Meijer erkende dat er voor een breed gedragen ‘waarde gedreven buitenlandse politiek binnen de PvdA’ nog veel werk te verrichten is.

Delen: