Kom naar de Politieke Ledenraad op 19 juni

Door Lilianne Ploumen op 15 juni 2011 Delen  

Graag nodig ik alle leden uit voor een Politieke Ledenraad op zondag 19 juni
van 15.00 tot 17.30 uur in de Irenezaal in de Jaarbeurs in Utrecht. Tijdens deze
speciaal ingelaste Politieke Ledenraad willen we drie onderwerpen bespreken die
nog voor het begin van het zomerreces van de Tweede Kamer nog aan bod komen: het
wetsvoorstel verbod op onverdoofd ritueel slachten, de bezuinigingen van het
kabinet en het bestuursakkoord.

1. Wetsvoorstel verbod op onverdoofd ritueel slachten
De definitieve behandeling van het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren
vindt nog voor de zomer in de Tweede Kamer plaats. Daarom zouden we van de
gelegenheid gebruik willen maken om het onderwerp ook op de Politieke Ledenraad
te bespreken.

2. Stapeling bezuinigingen kabinet
De bezuinigingen van het kabinet Rutte beginnen inmiddels zeer concrete vormen
aan te nemen. In de praktijk betekent dit een stapeling van
bezuinigingsmaatregelen die tezamen een desastreus effect hebben op grote
groepen kwetsbaren in onze samenleving. Job Cohen heeft hierover op 9 juni
jongstleden een debat gevoerd in de Tweede Kamer. Graag willen we ook dit
onderwerp aan de Politieke Ledenraad voorleggen.

3. Bestuursakkoord
Tenslotte willen we het bestuursakkoord met met onze leden bespreken.
Op woensdag 8 juni stemde het VNG-congres in Ulft voor het bestuursakkoord, maar
exclusief de zogeheten ‘sociale paragraaf’. Dit is genoeg reden om het onderwerp
ook op de Politieke Ledenraad te agenderen.
Lees hier
alles over het bestuursakkoord >

Je kunt reserveren via de telefonische reserveerlijn van de PvdA: 0900-9553.
Voor aanmelding heb je het nummer van deze bijeenkomst nodig: 5750. Houdt ook je
relatienummer en postcode bij de hand. Als je geen relatienummer heeft, word je
doorverbonden met een van onze medewerkers van de Ledenadministratie (tijdens
kantooruren).

Graag tot de 19e!

Delen: