In Memoriam: Dick Dolman (1935-2019)

In Memoriam: Dick Dolman (1935-2019)

Door De Redactie op 28 januari 2019 Delen  

Met verdriet heeft het partijbestuur kennis genomen  van het overlijden van Dick Dolman. Als voorzitter van de Tweede Kamer heeft hij van 1979 tot 1989 leiding gegeven aan het parlementair debat.

Hij hechtte veel waarde aan een goed functionerende parlementaire democratie en aan een sterke positie van de Kamer. In 2000 zei hij daarover het volgende in een interview met Willem Breedveld in het jaarboek parlementaire geschiedenis:

“Vandaar mijn pleidooi voor een goed werkende parlementaire democratie. Zoals gezegd met een sterke regering en met een sterke oppositie en niet te vergeten met politieke partijen die in staat zijn een visie en ideeën te ontwikkelen en die daarvoor ook nog hun nek durven uit te steken.”

In totaal was hij 20 jaar lid van de Tweede Kamer. Daarin heeft hij zich gemanifesteerd als principieel sociaaldemocraat en eigenzinnig denker. Hij was niet bang een minderheidsstandpunt in te nemen en hij was kritisch volger van de ontwikkelingen binnen de PvdA. Hij was 65 jaar lid van de Partij van de Arbeid.

 

We zijn Dick dankbaar voor zijn inzet voor de partij en de parlementaire democratie. We wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.

Delen: