Gezocht: nieuwe leden voor het partijbestuur

Gezocht: nieuwe leden voor het partijbestuur

Door De Redactie op 5 maart 2018 Delen  

Update: de inschrijftermijn is gesloten.

De PvdA zoekt zes sterke bestuursleden: vier algemeen bestuursleden (termijn van 4 jaar), een vice-voorzitter (termijn van 2 jaar, in functie gekozen en vervangt de voorzitter bij afwezigheid) en een internationaal secretaris (termijn van 2 jaar, in functie gekozen). De functie van internationaal secretaris vergt dusdanig specifieke kennis dat hiervoor een aparte profielschets is opgesteld. Die staat hieronder.

De PvdA zoekt geen vergadertijgers, maar leden van het partijbestuur die de handen uit de mouwen willen steken en dienstbaar zijn aan de vereniging. De PvdA wil nadrukkelijk een beweging zijn en blijven, en we zoeken bestuursleden die een agenda vanuit de straten en buurten wil opstellen en uitvoeren.

Geen vergadertijgers, maar leden die de handen uit de mouwen willen steken

We zoeken leden die niet op elke Haagse mediastorm springen, maar verankerd zijn in onze samenleving. Niet enkel gericht de politiek actualiteit, maar op de langetermijnvisie van de sociaaldemocratie. Leden die het debat initiëren door ook het tegengeluid ruimte te bieden. Leden die de democratie in de partij verder willen brengen. Energieke types die hypes en incidenten onderscheiden van structurele onrechtvaardigheden. Leden die geloven in – en willen bouwen aan onze vereniging. Partijbestuursleden zijn niet in de eerste plaats politici, maar bestuurders van de partij als ledenorganisatie. Zij zoeken tegelijkertijd – buiten de veilige bubbel van de partij – naar medestanders daarbuiten. Het zijn mensen die bereid zijn te luisteren, na te denken, vooruit te denken en beslissingen te nemen. Wij hechten grote waarde aan diversiteit binnen ons partijbestuur.

Zie jij het zitten om mee te bouwen aan onze beweging? Leg jij je ook niet zomaar neer bij bestaande omstandigheden, maar steek je liever de handen uit de mouwen voor een eerlijke samenleving in Nederland en daarbuiten? Wil jij met ons vooruitgang mogelijk maken voor alle Nederlanders, juist door ervoor te zorgen dat mensen zeker kunnen zijn van goed wonen, zorg in de buurt en vast werk? Schrijf dan een brief en kandideer je voor ons partijbestuur.

De partijbestuursleden worden in juni door het partijcongres gekozen. Stuur ons voor 12 april 10.00 uur je motivatiebrief of -film met CV.  Ook ontvangt de commissie graag referenties van (vrijwilligers)werk binnen of buiten de PvdA. Inhoudelijke inspiratie nodig? Lees dit maar eens door. Daar staat het eigenlijk precies in allemaal.


Internationaal Secretaris

De functie van internationaal secretaris vergt dusdanig specifieke kennis dat hiervoor een aparte profielschets is opgesteld.

Internationale samenwerking is nodig om onze idealen te verwezenlijken. De Internationaal Secretaris werkt vanuit dat besef aan het op de agenda houden van internationale solidariteit binnen en buiten de partij. De internationaal secretaris is in het bestuur verantwoordelijk voor Europese en internationale zaken, het onderhouden van internationale contacten en de inbreng van de partij in de internationale organisaties waar de partij lid van is. De internationaal secretaris neemt het voortouw in het ontwikkelen van visie op buitenlandbeleid voor de lange termijn. Hij/zij dient te beschikken over deskundigheid in en ervaring met de internationale politiek. In verband met contacten in internationale kring zijn voorts vereiste eigenschappen: doortastendheid in onderhandelingen, beschikken over communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en minimaal goede beheersing van het Engels. De internationaal secretaris moet internationale contacten kunnen leggen en in stand houden en het internationale werk tevens kunnen vertalen naar activiteiten binnen de partij. Kunnen omgaan met politieke gevoeligheden en verschillende belanghebbenden is daarbij van belang. De internationaal secretaris beschikt over een groot internationaal netwerk en is in staat deze in zijn/haar bestuursperiode uit te breiden.

Op basis van de bovenstaande en de algemene taken het partijbestuur kan de taak van Internationaal Secretaris onderverdeeld worden in drie hoofdtaken:

  1. Het vertegenwoordigen van de Partij van de Arbeid in het buitenland. De Internationaal Secretaris is lid van het bestuur van de Partij voor Europese Sociaaldemocraten (PES) en de Steering Committee en Financial Committee van de Progressive Alliance (PA). Daarnaast onderhoudt hij/ zij de bilaterale contacten met zusterpartijen wereldwijd.
  2. Het organiseren van informatie, debat, acties en campagnes over internationale vraagstukken met en voor de achterban van de Partij van de Arbeid. Voor deze taak is nauwe samenwerking met de Foundation Max van der Stoel en andere maatschappelijke organisaties in Nederland van belang.
  3. Het vertegenwoordigen van de vereniging in contacten met volksvertegenwoordigers in Tweede Kamer, Eerste Kamer en Europees Parlement om kansen voor samenwerking te identificeren, toe te zien op de uitvoering van het verkiezingsprogramma en het buitenlandbeleid op lange termijn mede vorm te geven.

Daarnaast is de Internationaal Secretaris verantwoordelijk voor:

  • Coördinatie van de samenwerking en afstemming tussen verschillende internationale geledingen en netwerken in de partij
  • De praktische en inhoudelijke voorbereiding van buitenlandse werkbezoeken voor PvdA- politici
  • Financieel beheer van het toegewezen budget, inclusief de financiële afwikkeling met onze partner, de Partij voor Europese Sociaaldemocraten (PES)
  • Begeleiden van vrijwilligers en stagiairs die het internationaal secretariaat ondersteunen
  • Vertegenwoordiging van de partij in het bestuur van de Foundation Max van der Stoel en Raad van Advies van het Nederlands Instituut voor Multipartijen Democratie
  • Afwikkelen van allerhande verzoeken en vragen die binnenkomen
  • Bijdragen aan het schrijven van verkiezingsprogramma’s en indien relevant, resoluties

De functie van internationaal secretaris is een 0.8fte bezoldigde functie. De internationaal secretaris wordt in functie gekozen voor een periode van 2 jaar.

De partijbestuursleden worden in juni door het partijcongres gekozen. Stuur ons voor 12 april 10.00 uur je motivatiebrief of -film met CV. Ook ontvangt de commissie graag referenties van (vrijwilligers)werk binnen of buiten de PvdA.


De commissie kandidaatstelling bestaat uit: Mei Li Vos (voorzitter), Harry Leunessen, Dennis Tak, Coby Admiraal en Mikal Tseggai (JS). Bij de functie van Internationaal Secretaris neemt Arjen Berkvens (directeur FMS) deel aan de gesprekken vanwege de specifieke expertise die benodigd is voor deze functie.

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid