Discussieer mee op het congres

Door Lilianne Ploumen op 28 januari 2011 Delen  

Op het congres discussiëren we over het functioneren van de publieke sector,
het buitenlandbeleid van het kabinet Rutte, beleid voor ouderen, de provincie,
de Eerste Kamer, VN-rechten voor mensen met een handicap, linkse samenwerking en
veel meer. Met onder andere Ahmed Aboutaleb,  Jetta Klijnsma, Lennart Booij,
Otwin van Dijk, Mariëtte Hamer, Bert Koenders, Henk van der Kolk, Tonny van de
Vondervoort, Co Verdaas, Nebahat Albayrak en vele andere PvdA-helden en
-heldinnen.

Het plenaire programma zal voor een groot deel in het teken staan van de
verkiezingen voor de Provinciale Staten. Op de agenda staat onder meer de
vaststelling van de kandidatenlijst van de Eerste Kamerfractie en de
verkiezingen van de leden van het Presidium en de PES-congresdelegatie.

Klik op lees verder voor het volledige programma.

Plenaire programma

zaterdag 29 januari 2011
1. Opening door Max van den Berg (10.30 uur)
2. Vaststellen van de agenda en afhandelingsvoorstel
3. Van de orde
4. Bespreking beleidsverslag van de PvdA 2008-2009
en PES congres delegatie
5. Toespraak Jelle Menges
6. Bespreking en goedkeuring plan van aanpak
herziening statuten en reglementen
7. Vaststelling statutenwijziging samenstelling
Adviesraad Verenigingszaken
8. Toespraak Lilianne Ploumen
9. Lunchpauze (12.30 uur – 14.30 uur)
10. Verkiezing PES congres delegatie
11. Verkiezing nieuwe leden van het presidium
12. Vaststellen kandidatenlijst Eerste Kamer
13. Toespraak lijsttrekker Eerste Kamer
14. Politieke actualiteit
15. Programma-onderdeel ten behoeve van de
verkiezingen op 2 maart
16. Toespraak Job Cohen
Sluiting rond 17.00 uur. Daarna borrel.

Debatten publieke sector

Op het Congres discussiëren we over het functioneren van de publieke sector.
Het PvdA partijbestuur werkt aan een nieuwe resolutie over de
sociaaldemocratische principes voor een moderne en gezonde publieke sector en
wil graag met u daarover in debat, te beginnen op het congres. U kunt tussen
13.00 en 14.00 uur kiezen tussen:
de volgende discussieonderwerpen:

Taboes rond (on)veiligheid

Onveiligheid blijft een zorg van teveel burgers en dus van ons. Is het tij
van (het gevoel van) onveiligheid nog te keren? Welke taboes moeten daarbij
sneuvelen? Tegen welke kosten zijn wij bereid te blijven investeren in jongeren
die stelselmatig geengezag erkennen? Maar was het vroeger echt veel anders? Een
zoektocht naar sociaaldemocratische antwoorden op de problemen rond veiligheid.
Met Ahmed Marcouch (Tweede Kamer), Ahmed Aboutaleb
(burgemeester Rotterdam), Attje Kuiken (Tweede Kamer)
en Michel Vols (RUG) onder leiding van Nina Tellegen.
13.00 uur – 14.00 uur

Binnenzaal

Waartoe zijn we op aard in de publieke sector (The ‘mission
creep’)

Teveel mensen hebben het vertrouwen in een goed functionerende publieke sector
verloren en veel professionals die in de publieke sector werken voelen zich niet
op waarde geschat. Hoe vaak zijn in de publieke sector organisaties bezig met de
verkeerde dingen en niet meer met hun kerntaken. Onder andere Eddy
Veenstra
(lijsttrekker Drenthe en directeur corporatie) en
Jacques Monasch
(Tweede Kamer) discussiëren onder leiding van
Roland Kip
over de verschuivende en zelfs misschien verkeerde
prioriteiten van publieke organisaties.
13.00 uur – 14.00 uur
Grote zaal

Terug naar de basis
Deze discussie richt zich op de overregulering en doorgeschoten protocollen voor
controle in de publieke sector. Onder leiding van Mei Li Vos
discussiëren onder anderen Otwin van Dijk (wethouder
Doetinchem), Johan Brongers (directeur Tinten,
samenwerkingsverband lokale welzijnsinstellingen) en Diederik Samsom
(Tweede Kamer) over de vraag of we niet veel meer moeten vertrouwen op
de professionals en erkennen dat teveel controle
mensen afhoudt van hun eigenlijke taken en daarmee het eigen initiatief
doodslaat. Of zorgt te weinig controle voor misstandenen staan we vooraan met
Kamervragen?
13.00 uur -14.00 uur
Restaurant

Wandelgangenprogamma

AMS-debat:VOC mentaliteit voor het buitenland
Onder leiding van Arjen Berkvens (AMS) buigen PvdA
buitenlandwoordvoerders zich over de voornamelijk op economisch= eigenbelang
gerichte buitenlandpolitiek
van het kabinet Rutte. Met Frans Timmermans, Nebahat
Albayrak
en Sjoera Dikkers.
11.00 – 12.00 uur
Politiek café Foyer

Training Centrum Lokaal Bestuur
(alleen op uitnodiging)
Training ten behoeve van de PS-verkiezingen. Met Marco Florijn
en Sharon Dijksma.
11.00 uur – 12.30 uur
Binnenzaal

Regionaal Beleid
Professor Jouke van Dijk van de Universiteit van Groningen
houdt een prikkelende inleiding over regionaal beleid. Max van den
Berg
en de Kamerleden Pauline Smeets, Agnes
Wolbert
en Tjeerd van Dekken reageren.
11.00 – 12.00 uur
Restaurant

Werkgroep Handicap en Beleid: Rechten van de mens

Een gesprek over het VN-manifest over de rechten van de mensen met een handicap.
Nederland moet dit volgens de werkgroep zo snel mogelijk ratificeren. Met onder
andere Jetta Klijnsma (Tweede Kamer).
12.00 uur – 12.50 uur
Ronde Kamer

Provincies: het belang van provinciale politiek

Debat over hoe de lijsttrekkers de belangstelling voor de provincie denken te
vergroten. Als er geen provincies waren, zouden zij de provincie dan weer net zo
op- en inrichten? Waar ligt hun passie?
Met Co Verdaas (Gelderland), Tonny van de
Vondervoort
(Zuid-Holland), William Moorlag
(Groningen), onder leiding van Leen Verbeek (Commissaris van de
Koningin Flevoland)
12.50 – 13.20 uur
Politiek café Foyer

Ouderenbeleid met LAO
Een bijeenkomst met als thema: arbeidsparticipatie na je vijftigste. Met onder
andere Mariëtte Hamer (Tweede Kamer) en Henk van der
Kolk
(FNV,) onder leiding van Herman Hofman
(voorzitter LAO).
13.00 uur – 14.00 uur
Ronde Kamer

Eerste Kamer – instrument van polarisatie?
Als de minderheidsregering van VVD en CDA geen meerderheid krijgt in de Eerste
Kamer dan wordt deze ‘chambre de reflexion’ een politiek instrument om
onwelgevallige wetgeving tegen te houden. Formeel is
de Eerste Kamer er om de kwaliteit van wetgeving te garanderen, niet om
wetgeving dat in de Tweede Kamer is aangenomen tegen te houden. Discussie over
de oppositiestrategie en hoe ver je kan en mag gaan. Met Han
Noten
, onder leiding van Fleur Imming.
13.20 uur – 13.50 uur
Politiek café Foyer

Linkse samenwerking, wie met wie en wanneer?
Vanuit verschillende kanten wordt met klem verzocht om de onderlinge strijd te
staken en om over de eigen partijschaduw heen te stappen en samen te werken of
zelfs samen te gaan. In Groningen is een college van D66, SP, GL en PvdA. Hoe
gaat de samenwerking, waar zitten de overeenkomsten en de verschillen? Met onder
andere Bert Koenders, Ineke van Gent
(GroenLinks) en Frank de Vries (PvdA Groningen), onder leiding
van James van Lidth de Jeude (presidium).
13.50 uur- 14.20 uur
Politiek café Foyer

De Innovatieve Unie
PvdA-Europarlementariër Judith Merkies geeft een presentatie en
gaat in debat over innovatie. Zij is binnen het Europees Parlement rapporteur op
dit gebied. Ze heeft in verschillende provincies geïnventariseerd welke
technologische en industriële innovaties ontwikkeld worden en waar men behoefte
aan heeft ten aanzien van het Europese beleid. Tijd voor terugkoppeling.
14.30 uur – 15.30 uur
Ronde Kamer

Verder in de wandelgangen

vindt u informatie over Campagne Provinciale Staten. Doe mee!”, EVS, PvdA
Eurodelegatie, AMS, WBS, Netwerk diversiteit. Netwerk handicap en beleid, PvdA
vrouwennetwerk, Trefpunt PvdA en levensovertuiging, Op de koffie met,
Ombudswerk, Homonetwerk, Werkgroep Europa, Juristennetwerk, PvdA-opleidingen.

Delen: