Congrestoespraak Toon Geenen

Door De Redactie op 29 juli 2013 Delen  

Beste partijgenoten,

Vandaag zijn we hier voor Van Waarde.

En wij Jonge Socialisten zijn erg blij met Van Waarde. Het gebeurt immers niet vaak dat een partij met regeringsverantwoordelijkheid zo’n een radicaal inhoudelijk verhaal presenteert.

Wij zijn er daarom trots op dat de PvdA dat wél aandurft. Dat er een heldere koers voor de komende tien, vijftien jaar ligt. Een koers die de PvdA, na jaren van dwalingen en vaagheid, weer thuis in het hart van de sociaal-democratie brengt.

Maar helaas is niet iedereen zo enthousiast als wij. Zo schreef een zorgconsultant van KPMG met een salaris van 4 ton en een verleden bij onze partij over Van Waarde: ‘Scherp gesteld is dit hele verhaal één grote uitgestoken middelvinger richting belastingbetaler’. Tegen deze zorgconsultant zou ik namens de belastingbetaler graag het volgende willen zeggen: Wouter, waren je facturen maar net zo scherp gesteld!

Gelukkig wordt van Waarde wel omarmd door velen anderen in de partij, de fractie voorop. Want tussen het doel van Van Waarde en het verhaal van Diederik zit geen licht.

De fractie wil namelijk ook het vertrouwen in de politiek herstellen, door te laten zien dat politiek er toe doet en iets kan veranderen. Doordat de fractie ook wil dat politieke actie boven financiële markten staat.

Maar willen en doen is niet helaas niet hetzelfde. Want wat de fractie en het kabinet nu doen om de crisis te bestrijden overleeft de Van Waarde toets niet. Politiek die er echt toe doet en blijvend iets veranderd aan onze samenleving ontbreekt nog.

Want al die mensen die Diederik in speeches steeds bij voornaam noemt wachten nog steeds op een Nederland dat sterker en socialer uit de crisis komt en een regering die het vertrouwen in de politiek herstelt. Ook waar ik woon, in de Amsterdamse Bijlmer zie ik de crisis elke dag harder toeslaan. Armoede en werkloosheid nemen toe. Maar bestaanszekerheid neemt áf. Bijvoorbeeld voor Winston, die na 25 jaar trouwe dienst bij een autogarage op straat staat. Hij stemde PvdA omdat hij dacht dat hij de PvdA Nederland uit de crisis kon helpen.

Maar nu de werkeloosheid stijgt en alle economen roepen dat er iets moet gebeuren ziet Winston dat het kabinet alleen maar bezig is met bezuinigen. Winston kan daar geen chocola van maken. En dat geldt denk ik voor meer van de mensen die steeds langskomen in dit soort speeches.

We willen als partij vechten voor bestaanszekerheid en goed werk. Dit kabinet zou Nederland sterker en socialer uit de crisis halen.

We moeten het eerlijke verhaal vertellen. We zijn verder van huis zijn geraakt. De crisis is heftiger dan ooit.

Tienduizenden mensen verloren hun baan sinds het aantreden van het kabinet. Consumentenvertrouwen daalde verder. Het begrotingstekort liep op. Nieuwe bezuinigen werden aangekondigd.

Nog geen drie weken geleden was de balans zeer negatief voor ons sociaaldemocraten.

Maar gelukkig, er kwam een sociaal akkoord. Daarvoor mogen wij en met ons heel Nederland, de sociale partners en Lodewijk Asscher op onze blote knieën danken.

Kille bezuinigen op onze sociale zekerheid zijn ingeruild voor zeer acceptabele alternatieven, en de bezuinigingen zijn van de baan.

Maar voor hoe lang? De bezuinigingen waren nog niet van tafel of ze kwamen al weer terug als een boemerang.

Beste mensen, sindsdien begrijp ik er helemaal niets meer van. De bezuinigingen gingen van tafel omdat ze slecht zouden zijn voor het economisch herstel. Maar als de economie zich niet genoeg herstelt zijn de bezuinigingen weer noodzakelijk. Niet te volgen economische politiek, waar niemand iets van begrijpt.

De tientallen miljarden aan bezuinigingen hebben Nederland alleen maar economische krimp gebracht en de werkloosheid doen stijgen.

Maar tot nu toe vind de PvdA cijfers belangrijker dan de noden van mensen. Want ook nu bepaalt een CPB-raming die gestoeld is op een hoop flauwekul of we wel of niet gaan bezuinigingen. De politiek heeft er niets over te zeggen.

En dat is eigenlijk te gek om los te lopen.

We moeten een andere weg inslaan. We moeten de bezuinigingsmanie van de VVD en onszelf een halt toeroepen.

Ander gaan mensen kopje onder. En komt er niets terecht van bestaanszekerheid en goed werk.

Maar misschien is de belangrijkste “van waarde”ambitie van de fractie wel het herstellen van het vertrouwen in de politiek.

Ons congres is daarom bij het regeerakkoord verteld dat met deze stabiele regering de rust zou wederkeren, zodat mensen weer vertrouwen krijgen in de politiek.

Maar nog geen half jaar later bestaat het regeerakkoord waarvoor we als congres hebben getekend al lang niet meer. De ene maatregel is nog niet afgekondigd of hij is al weer ingetrokken. Op straat, aan de deur, in de buurt, probeer je als PvdA-er uit te leggen wat er nu weer bedacht is. Maar een paar maanden later kan je weer terug.

Mensen kunnen er geen touw meer aan vastknopen.

Ik heb mensen van 64 gesproken die oprecht niet weten wanneer ze met pensioen kunnen.

Ik heb mensen gesproken die in een huurhuis wonen en niet weten hoeveel huur ze over een paar maanden moeten betalen.

Daar zou dit kabinet toch een einde aan maken? Niet dus.

De ambitie van uit Van Waarde en van de fractie, meer vertrouwen in de politiek is prachtig.

Maar hoeveel vertrouwen kan je in de politiek hebben als onze volksvertegenwoordigers binnen twee uurtjes moesten tekenen bij het kruisje voor het regeerakkoord?

Hoeveel vertrouwen kan je in de politiek hebben als je Mark Rutte in de campagne als grote boeman neerzet en vervolgens binnen 24 uur deals met hem sluit?

Hoeveel vertrouwen in de politiek kan je hebben als regels over wonen, zorg, onderwijs en werk om de haverklap veranderen?

Dat draagt toch allemaal niet bij aan dat vertrouwen, aan onze ambities?

Wat een hoop kritiek van die jonge socialisten nu weer zie ik de dames en heren op de eerste rij denken. Kan het dan niet een keertje positief?

In mijn ogen zijn wij positief. We omarmen Van Waarde en de ambitieuze voornemens van de fractie en onze bewindspersonen met Van Waarde. Ook zien we de goede dingen die deze regering doet.

Dit kabinet is het meest nivellerende sinds tijden. De zieke flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt een halt toegeroepen. Nederland staat na een paar jaar achter de dijken weer midden in de wereld en vecht voor mensenrechten.

En wij vertrouwen erop dat de komende jaren met man en macht wordt gewerkt aan de kritiek die wij nu hebben.

Iedereen in de zaal kan daar overigens bij helpen. Laten we nu eens niet blind alle preadviezen volgen. Laten we elkaar het eerlijke verhaal vertellen.

Te beginnen bij de moties over het strafbaar stellen van illegaliteit.
Een kompas zonder compassie, kan namelijk nooit de onze zijn.
En laten we die heilig verklaarde 3% afkeuren met 100%!

Laten we vandaag elkaar en onze mensen in Den Haag een aantal opdrachten meegeven. Laten we elkaar vandaag echt het eerlijke verhaal vertellen!

Toon Geenen, voorzitter Jonge Socialisten in de PvdA, PvdA-congres 27 april 2013.

Delen: