Brief aan de leden: aanscherping verkiezingsprogramma

Brief aan de leden: aanscherping verkiezingsprogramma

Foto Beeldredaktie / Marco Okhuizen

Door Lodewijk Asscher op 21 december 2016 Delen  

Op 14 en 15 januari 2017 zullen we tijdens het congres spreken over ons verkiezingsprogramma. Een krachtig programma dat de basis is voor onze politieke koers in de komende jaren. Een progressieve koers voor een sociale economie en een fatsoenlijke samenleving. Voor een Nederland waarop iedereen trots kan zijn.

Dat is nodig om op 15 maart een vuist te kunnen maken. Samen met de leden wil ik een krachtig geluid van saamhorigheid laten klinken tegen de rechtse economische politiek van de VVD die vindt dat je het maar in je eentje moet uitzoeken. Een progressief, verbindend antwoord op Geert Wilders die groepen mensen tegen elkaar opzet. Dat is hard nodig, want er staat ongelooflijk veel op het spel voor Nederland.

Tijdens de vele bezoeken die ik de afgelopen maanden aan scholen, bedrijven en PvdA-afdelingen in het land heb afgelegd, kwam een aantal zorgen steeds weer terug. Ik wil de leden daarom voorstellen om ons programma aan te scherpen op de volgende thema’s:

1. Nieuwe, eerlijke spelregels voor werknemers in Europa

Gelijk loon voor gelijk werk. Dat is ons uitgangspunt. Te veel werknemers in bijvoorbeeld de bouw, de transportsector en de landbouw zijn nu de dupe van oneerlijke Europese spelregels. We moeten daarom stoppen met arbeidsmigratie wanneer die in feite niks meer is dan loonconcurrentie. Want het is niet te verkroppen als je weggeconcurreerd wordt door iemand die jouw werk tegen andere voorwaarden en voor veel minder geld doet. Dat is oneerlijk en het deugt niet. De enigen die er van profiteren zijn grote werkgevers die met schimmige constructies hun zakken vullen. Maar dat is niet het sociale Europa waar sociaal-democraten in geloven. De belofte van Europa was dat we het allemaal beter zouden krijgen. Niet dat we af zouden zakken naar het niveau van het minimumloon in Bulgarije of Roemenië.

De komende tijd hebben we een unieke kans om dit onrecht aan te pakken. Ik wil dat Nederland de onderhandelingen over de Brexit aangrijpt om nieuwe, eerlijke spelregels af te spreken voor werknemers in Europa.

2. Extra geld voor liefdevolle zorg van goede kwaliteit voor ouderen in verpleeghuizen

Over wat liefdevolle zorg voor kwetsbare ouderen is, zijn we het allemaal snel eens: voldoende personeel dat goed geschoold is en fatsoenlijk betaald wordt, meer aandacht voor bewoners en minder tijd besteden aan bureaucratie en goed contact met familieleden over de zorg die nodig is. Ons concept-verkiezingsprogramma bevat daarvoor goede voorstellen. Ook is de afgelopen tijd veel gesproken over het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers voor betere ouderenzorg, dat zij eind oktober presenteerden. Martin van Rijn schreef er eerder over in een bijzondere, persoonlijke brief.

Ik wil extra investeren in de ouderenzorg en stel daarom voor om een nieuw tarief in de inkomstenbelasting van 60 procent in te voeren voor inkomens boven de 150.000 euro. Dat levert ongeveer 300 miljoen euro per jaar op, die we rechtstreeks kunnen besteden aan het verbeteren van de ouderenzorg. Meer personeel, betere opleidingen, meer aandacht voor bewoners. Zo kunnen we snel werken aan de verbeteringen die ons allemaal zo aan het hart gaan.

3. Belastingvoordeel voor werknemers, eerder stoppen met werken voor wie dat nodig heeft, extra banen creëren

Het is volstrekt onrechtvaardig dat grote bedrijven de belastingen ontduiken en ontwijken, terwijl kleine bedrijven en gewone gezinnen netjes hun bijdrage aan onze collectieve voorzieningen betalen. Dat wil ik veranderen. De afgelopen jaren heeft onze partij al hard gewerkt aan een aanpak van deze onrechtvaardigheid en daar wil ik verder mee gaan. De trend dat de vennootschapsbelasting (VPB) in Europa omlaag dreigt te gaan, wil ik keren. Geen race to the bottom van belastingen, want de gewone man betaalt anders de rekening. Zolang er nog op grote schaal belastingontwijking plaatsvindt, wil ik daarom het tarief in de VPB verhogen. Elke procent verhoging van de VPB levert 700 miljoen op. Dat geld wil ik specifiek inzetten voor mensen die iets eerder willen stoppen met werken, bijvoorbeeld omdat ze heel jong begonnen zijn of een zwaar beroep hebben gehad. Met de zogenoemde flexibele AOW-leeftijd kunnen mensen eerder stoppen met werken zonder er financieel te veel op achteruit te gaan. Daarbij wil ik vooral mensen met een smalle beurs ontzien.

Daarnaast wil ik iets extra’s doen voor de werknemers. De lonen zijn de afgelopen jaren achtergebleven, terwijl de winsten van bedrijven behoorlijk zijn gestegen. Werknemers wil ik daarom ondersteunen door een werknemersvoordeel in ons belastingstelsel in te voeren. Dat is goed voor de werkgelegenheid en de koopkracht van gewone gezinnen.

Tenslotte wil ik de belastingkorting verruimen voor werkgevers die mensen met een bescheiden inkomen in dienst hebben. Het budget voor het zogeheten Lage Inkomens Voordeel (LIV) wordt vergroot. Een werkgever die iemand in dienst heeft krijgt tot enkele duizenden euro’s belastingkorting, zodat naast de honderdduizend publieke banen uit ons programma ook bij andere werkgevers het aantal banen toeneemt.

Graag ga ik tijdens het congres met de leden in gesprek over deze aanscherpingen van ons verkiezingsprogramma.

Delen:

Sluit je aan

Blijf niet aan de zijlijn staan. Laten we samen een Nederland bouwen waar iedereen trots op kan zijn.

Ik doe mee

Word lid!

Samen vooruit.

Word lid