Adviescommissie kandidaatstelling Tweede Kamer benoemd

Door Hans Spekman op 19 mei 2015 Delen  

In maart 2017 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Vandaag heb ik met de Tweede Kamerfractie gesproken over de profielschets van nieuwe Kamerleden en de samenstelling van de commissie die een ontwerpkandidatenlijst gaat opstellen.

Update 12 september: Max van den Berg, commissaris van de Koning in Groningen, is voorzitter van de adviescommissie kandidaatstelling Tweede Kamer van de PvdA. Hij volgt Felix Rottenberg op die afgelopen vrijdag zijn functie ter beschikking stelde. Meer informatie>

Een van de belangrijkste taken van een politieke partij is het rekruteren en opleiden van politiek talent. De Partij van de Arbeid is continu op zoek naar mensen die vanuit ons gedachtegoed handelen, en onze gedeelde waardes aansprekend en in begrijpelijke taal over het voetlicht kunnen brengen. Als je als partij effectief wilt zijn in je zoektocht naar mensen die de drive hebben om onze idealen om te zetten in daden, doe je dat niet alleen in de periode kort voor naderende verkiezingen.

De PvdA vindt het bijvoorbeeld niet meer dan vanzelfsprekend dat haar volksvertegenwoordigers zichzelf ontwikkelen. Bijvoorbeeld door een opleiding te volgen. In de voorbije jaren heeft de partij veel energie gestoken in het verbreden en verdiepen van het opleidingenaanbod. De ‘Den Uyl’-leergang – bedoeld voor partijgenoten die de ambitie en potentie hebben voor een landelijke politieke functie – heeft inmiddels twee maal plaatsgevonden. Het instellen van de adviescommissie is de volgende stap. Op die manier heeft de commissie ruim een jaar de tijd om het partijbestuur te adviseren over de samenstelling van de lijst voor de verkiezingen van 2017.

Het partijbestuur heeft oud-partijvoorzitter Felix Rottenberg benaderd en bereid gevonden om voorzitter te zijn van deze commissie. Ik ben daar erg blij mee; Felix is voorzitter van de Wiardi Beckman Stichting (WBS), het wetenschappelijk bureau voor de sociaaldemocratie. De WBS was de drijvende kracht achter het opstellen van de rapporten Van Waarde en Politiek van Waarde. Met Felix als voorzitter van de commissie verzekeren we ons ervan dat het advies van de commissie in lijn zal zijn met aangescherpte sociaaldemocratische koers van de PvdA.

De komende maand wordt een profielschets voor kandidaat-Tweede Kamerleden opgesteld. Voor de zomer zal deze profielschets door de Verenigingsraad worden besproken. Leidend bij het opstellen van de profielschets zijn de uitgangspunten waaraan een PvdA-politicus moet voldoen zoals omschreven in de rapporten Van Waarde, Politiek van Waarde en de erecode van de PvdA.

Samenstelling adviescommissie kandidaatstelling

Hans Andersson (Zuid-Holland): Oprichter adviesbureau AEF, vrm voorzitter VARA, toezichthoudende functies o.a. op gebied van volkshuisvesting, cultuur.

Max van den Berg (Groningen), tevens vicevoorzitter adviescommissie: Commissaris der Koning in Groningen. In de jaren daarvoor o.a. wethouder Groningen, partijvoorzitter, fractievoorzitter Eurodelegatie.

Gery de Boer (Noord-Holland): Lid partijbestuur (portefeuille kandidaatstelling), bestuurder project Duurzame Inzetbaarheid Metaal bij FNV, lid bestuurscommissie Amsterdam Oost.

Mijnke Bosman Huizinga (Gelderland): Tot 30 mei voorzitter van de Banning Vereniging en tot eerder dit jaar lid van de Provinciale Staten in Gelderland.

Sicko Heldoorn (Drenthe): Waarnemend burgemeester in Dantumadeel. Daarvoor burgemeester Assen en Opsterland en gedeputeerde Friesland.

Douwe Hoogland (Friesland): Lid Provinciale Staten Friesland (woordvoerder sociaal beleid, Jeugdzorg), bestuurder met agrarische wortels en actief in het agrarisch natuurbeheer.

Ralf Krewinkel (Limburg): Burgemeester Beek. Daarvoor o.a. wethouder Kerkrade, fractievoorzitter.

Songul Mutluer (Noord-Holland): Fractievoorzitter Zaanstad, aanbestedingsjurist, docent VU. Lid kandidaatstellingscies A’dam, Amstelveen, PS Noord-Holland.

Bert Otten (Overijssel): Senior adviseur Radar Advies. Voormalig vicevoorzitter partijbestuur, wethouder Hengelo. Lid van de commissie Einde aan de machteloze politiek.

Jet de Ranitz (Zuid-Holland): Voorzitter CvB Hogeschool Inholland. Daarvoor vz CvB Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, directeur Nederlands Dans Theater. Partijgenootschappelijk: voormalig lid partijbestuur, Vrouwen in de Politiek (ViP), afdelingsvoorzitter Utrecht

Bob van Schuylenburch (Zeeland): Afdelingsvoorzitter Middelburg,  docent Maatschappijleer.

José Smits (Flevoland): Voormalig journalist de Volkskrant en lid Tweede Kamer (7 jaar in de periode 1998-2006). Momenteel direct.-best. bij vereniging voor meer inclusie en diversiteit in de samenleving en een beter bestaan voor mensen met een handicap.

Wouter Struijk (Zuid-Holland): Lid partijbestuur (portefeuille kandidaatstelling), fractievoorzitter Nissewaard, lid PvdA werkgroep Ledendemocratie.

Pauline van Viegen (Utrecht): Werkzaam bij adviesbureau dat gemeenten en provincies adviseert over sociaal domein. Lid PS Utrecht. Lid scoutingcommissie JS. Daarvoor o.a. lid landelijk bestuur JS, lid adviescommissie kandidaatstelling Europees Parlement.

Ruud Vreeman (Noord-Brabant): Nummer twee op kandidatenlijst Eerste Kamer 2015. Tot voor kort waarnemend burgemeester Groningen. Daarvoor o.a. burgemeester Tilburg en Zaanstad, partijvoorzitter, lid Tweede Kamer, voorzitter vervoersbond.

Wilna Wind (Noord-Holland): tot 1 september 2015 directeur Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Daarvoor vijf jaar federatiebestuurder van de FNV. Tevens lid van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid.

Marjolein de Wit-Greuter (Noord-Brabant): Momenteel verschillende toezichthoudende functies op het gebied van Welzijn, Zorg, Volkshuisvesting. Daarbij vicevoorzitter gewest Noord-Brabant. Daarvoor o.a. wethouder, fractievoorzitter.

Felix Rottenberg (Noord-Holland) is voorzitter van de adviescommissie kandidaatstelling Tweede Kamer.

Delen:

Doe mee!

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil!

Help mee