Stagiar WBS communicatie en social media

Van oudsher is de Wiardi Beckman Stichting gewend haar adviezen te verpakken in dikke boeken. Dat staat chic, maar is niet altijd effectief. Wij zoeken daarom een stagiair(e) die ons wil helpen de werelden van wetenschap, maatschappij en politiek met elkaar te verbinden via sociale media, website en nieuwsbrief.

Over Wiardi Beckman Stichting

De Wiardi Beckman Stichting is het wetenschappelijk bureau van de PvdA. De stichting bepaalt in onafhankelijkheid haar onderzoeksagenda, met enige afstand tot de politieke dynamiek van alledag. Waar mogelijk verricht de WBS daarnaast ondersteunend werk voor de PvdA – zoals het opstellen van discussienota’s, bijdragen aan verkiezingsprogramma’s en advisering van de Tweede Kamerfractie en het partijbestuur.

De Wiardi Beckman Stichting stelt zich ten doel om urgente maatschappelijke vraagstukken te signaleren, deze wetenschappelijk te analyseren vanuit een sociaal-democratische gezindheid, en er toekomstgericht over te adviseren.

Over de stage

We zoeken iemand met interesse in online communicatie, die kan spelen met taal en die over politieke sensitiviteit beschikt. De stage is voor drie dagen per week met een stagevergoeding van € 225 per maand.

Interesse? Stuur dan voor 26 februari je cv plus motivatiebrief naar info@wbs.nl.

 

Delen: