Vacature lid klachtencommissie

Vacature lid klachtencommissie

Wat is de Klachtencommissie?

De Klachtencommissie ongewenst gedrag en integriteitsschendingen binnen de PvdA (afgekort KOGI) is een door het partijbestuur ingestelde commissie die als taak heeft te adviseren over klachten ongewenst gedrag en integriteitsschendingen binnen de PvdA. Dit vindt zijn grondslag in de door het partijbestuur vastgestelde regeling. De KOGI onderzoekt klachten op ontvankelijkheid, hoort partijen en anderen, en rapporteert haar bevindingen aan het partijbestuur, de klager en de aangeklaagde. Het eindproduct van elk onderzoek is een KOGI-rapportage dat een advies aan het partijbestuur bevat over de gegrondheid van de klacht eventueel aangevuld met relevante adviezen en aanbevelingen.

De klachtencommissie is competent en paraat

De KOGI beschikt over adequate deskundigheid en ervaring en bestaat op dit moment uit zes personen die benoemd zijn tot lid van de KOGI en wordt ondersteund door de ambtelijk secretaris. Samenstelling van de commissie om een klacht te behandelen vindt plaats aan de hand van de voor de klacht benodigde expertise, verdeling man-vrouw en beschikbaarheid. Benoemingen tot commissielid is voor een periode van 4 jaar en kan worden verlengd.  De klachtencommissie is gepositioneerd als een interne commissie binnen de Vereniging PvdA die onafhankelijk en onpartijdig opereert. Om het huidige team te versterken zijn we op zoek maar een extra commissielid.

Het profiel van het lid van de klachtencommissie

Als je geïnteresseerd bent in en wilt reageren op deze vacature dan past het volgende bij jou*):

  • Relevante kennis van en ervaring op het gebied van onderzoek, behandeling van klachten en bemiddeling.
  • Affiniteit met het thema integriteit en omgangsvormen
  • Goede communicatieve (advies)vaardigheden zowel mondeling als in schrift;
  • Onafhankelijk en oordeelsvrij denken en handelen;
  • Kennis, inzicht en ervaring in/met diversiteitsdimensies in de samenleving

*gezien de huidige samenstelling van de commissie is kennis en ervaring op het gebied van gedragswetenschappen (toegepaste psychologie, etc.) een pre.

Uiteraard is de PvdA bereid te investeren in de deskundigheidsbevordering van de klachtencommissie.
*) Werknemers in dienst in PvdA-verband kunnen niet toetreden tot de klachtencommissie.

Tijdsbesteding

De totale tijdsinvestering is afhankelijk van het aantal klachten dat bij de KOGI binnenkomt, hoeveel van deze klachten tot een behandeling leiden, de complexiteit van de klacht en de rol die het commissielid heeft. Per klacht worden ten minste en in de regel 3 commissieleden belast met de afhandeling. Uit hun midden wordt per klacht een voorzitter aangewezen. Die leidt het onderzoek en verzorgt de terugkoppeling naar het partijbestuur, daarbij secretarieel ondersteund.

Informatie en sollicitatie

Meer informatie over ons beleid, de klachtencommissie en de klachtenregeling ongewenst gedrag en integriteitsschendingen is te vinden op https://www.pvda.nl/meldpunt-ongewenstgedrag/ of door een bericht te sturen aan [email protected], ter attentie van Ton Leen (ambtelijk secretaris KOGI) en Farida Polsbroek (voorzitter KOGI).

Solliciteren kan tot en met 31 maart 2022 via [email protected] of [email protected]

Delen: