Uitleg ledenraadpleging: voorzittersverkiezingen PvdA 2021

Uitleg ledenraadpleging: voorzittersverkiezingen PvdA 2021

Na vier jaar voorzitterschap neemt de PvdA afscheid van Nelleke Vedelaar en kiezen we een nieuwe voorzitter. Leden van de partij ontvangen een mail met stemcode en kunnen keuze maken uit acht kandidaten. Stemmen kan van woensdag 15 september tot donderdagochtend 30 september, 11.59u. Donderdag 30 september om 12.00u is de stemming gesloten. Op vrijdag 1 oktober wordt de uitslag van de ledenraadpleging bekend gemaakt. Het exacte tijdstip word te zijner tijd via onze site gecommuniceerd.

U kunt op twee manieren uw stem uitbrengen: per post of via internet. Alle leden krijgen op woensdag 15 september een mail met een kiescode. Heeft u op 15 september geen mail ontvangen op het bij ons geregistreerde mailadres? Controleer dan even uw spammap. Mocht de mail hier niet in zitten, neem dan contact op met de ledenadministratie.

Als u bij onze ledenadministratie geen mailadres hebt opgegeven, krijgt u van ons een brief met steminstructies. Bij stemmen per post kan het een aantal dagen duren voordat het stembiljet ons bereikt. Briefstemmen die na het sluiten van de ledenraadpleging binnenkomen zijn ongeldig. Houd hier rekening mee!

De ledenraadpleging voor de nieuwe partijvoorzitter van de PvdA verloopt via het zogenaamde ‘alternative vote’-systeem. Dit kiessysteem zorgt ervoor dat de kandidaat met het grootste draagvlak gekozen wordt. Dit systeem wordt hieronder uitgelegd. Lees de onderstaande toelichting voordat u uw stem uitbrengt. Voor meer informatie over de achtergrond van de voorzitterskandidaten, hun antwoorden op 15 actuele stellingen en om de voorzittersdebatten terug te kijken, klikt u hier.

  • Rangschik de kandidaten: als lid stemt u niet alleen op uw favoriete kandidaat, maar dient u ALLE kandidaten te rangschikken op volgorde van uw voorkeur. Bij acht kandidaten moet u uw voorkeurskandidaat het getal 1 geven, de volgende kandidaat van uw voorkeur het getal 2, degene daarna getal 3, enzovoorts. Uw minst favoriete kandidaat krijgt het getal 8.
  • ‘Alternative voting’ systeem: bij de eerste telling van de stemmen wordt alleen naar uw eerste stem gekeken. Als er een kandidaat meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen behaalt, is deze verkozen tot partijvoorzitter. In dat geval doet het er niet toe wie uw 2e of 3e voorkeur genoot. Als bij de eerste telling geen enkele kandidaat een absolute meerderheid heeft behaald, valt de kandidaat met de minste ‘1e keus’ stemmen af (het zogenaamde ‘alternative voting’). Vervolgens worden de stemmen van de mensen die op deze kandidaat hadden
    gestemd over de andere kandidaten verdeeld op basis van de 2e voorkeur. Indien nu nog steeds geen kandidaat meer dan 50 procent van de stemmen heeft behaald, wordt dit proces herhaald. Dus uw tweede stem wordt pas geteld indien uw meest favoriete kandidaat is afgevallen.
  • Let op: uw stem telt alleen mee als u ALLE kandidaten gerangschikt heeft. Wanneer u niet alle kandidaten rangschikt, is uw stem ongeldig. Dit geldt bijvoorbeeld ook als een of meer kandidaten onbekenden voor u zijn, of als u geen voorkeur heeft. U moet iedere kandidaat een nummer toekennen. U kunt kandidaten niet hetzelfde nummer toekennen.
  • U kunt ook blanco stemmen, als u geen enkele voorkeur heeft, door het hokje BLANCO aan te kruisen. Deze blanco stem telt wel mee bij de berekening van de opkomst, maar niet bij de bepaling van de uitslag. Indien u BLANCO stemt dienen de andere vakjes leeg te blijven. U kunt dus niet zowel stemmen voor uw favoriete kandidaat als het hokje BLANCO aankruisen. Dat maakt uw stem ongeldig.
  • Wees op tijd: Per mail kunt u stemmen tot en met donderdag 30 september, 11.59u. Een schriftelijke stem is alleen geldig als het hele stembiljet onbeschadigd met kiescode op 30 september in onze speciale postbus ligt. Houd dus rekening met de tijd die de post nodig heeft om uw envelop te bezorgen!

Tot slot:

De volgorde van de namen op het stembiljet is door loting van de notaris tot stand gekomen. U stemt anoniem, uw kiescode is niet gekoppeld aan persoonsgegevens. Uitgebrachte stemmen kunnen niet worden herroepen. Na uitbrengen van een stem via internet is een fysiek stembiljet niet meer geldig. Afwijken van instructies of wijzigingen aanbrengen op een fysiek stembiljet maakt uw stem ongeldig. De uitslag van de ledenraadpleging wordt op vrijdag 1 oktober bekendgemaakt via onze website. Wel lid maar geen mail met stemcode ontvangen? Bel dan met onze ledenadministratie: tijdens werkdagen tussen 10:00 en 12:30 op 070-5500555.

Delen: