Kernthema werk
Het verhaal van Rebecca

Werk

Rebecca is al meer dan tien jaar postbezorger in Den Haag. Het buiten zijn, het fysieke, dat vindt Rebecca het mooiste van het werk.

“Een paar dagen geleden liep ik over de Prinsegracht, het had net geregend. De zon kwam achter de wolken vandaan en er was een regenboog. Dat zie ik niet als ik binnen werk.”

Maar tegenover de mooie kanten staat een fysiek zware baan, die slecht betaalt. “Dat wist ik wel toen ik begon. Maar in die tien jaar ben ik eigenlijk niet in salaris omhoog gegaan. Wie kan er anno 2021 nog rondkomen van 11 euro per uur?’

“Werkende mensen zouden in Nederland moeten kunnen rondkomen.”

Wat zijn de grootste problemen?

Een zeker inkomen, waarmee je durft te dromen over je toekomst: je eigen huis, het beginnen van een gezin of het opstarten van een eigen bedrijf. Voor te veel mensen is dit niet meer vanzelfsprekend.

We werken steeds harder, maar krijgen daar steeds minder voor terug. Te veel werk van betekenis wordt niet beloond en te veel kansen voor een mooie toekomst blijven onbenut.

Daarom: ons plan voor werk

Werk, werk, werk. Daar staat de PvdA voor. Mensen die hun baan dreigen te verliezen worden met een werkgarantie naar een andere baan begeleid en niet aan hun lot overgelaten. En als je werkt, heb je recht op een fatsoenlijk inkomen. Daarom wordt het minimumloon stapsgewijs verhoogd naar 14 euro en komen er een hogere AOW en bijstand. Ook jongeren en ZZP’ers hebben recht op bescherming tegen ziekte en tegenslag. Als bedrijven winst uitkeren aan aandeelhouders, moeten ze verplicht een deel aan het personeel geven (Wet Eerlijk Delen). De gelijke beloning voor vrouwen en mannen moet wettelijk worden vastgelegd.

“Lilianne Ploumen, waarom is een fatsoenlijk salaris zo belangrijk?”

“Toen ik begon dacht ik: postbezorger is een mooie, eervolle baan, waar je met respect wordt behandeld. Het moet toch mogelijk zijn om mensen €14 per uur te betalen, een fatsoenlijk loon dat in verhouding staat tot woonlasten en de huidige leefkosten.”

Steun onze strijd voor een fatsoenlijk salaris

Een fijne baan en een inkomen waar je op kunt rekenen is essentieel om zeker te kunnen zijn over je bestaan. De keuze is duidelijk: een fatsoenlijk salaris en een onbezorgde oude dag. Strijd mee!

Petitie ondertekenen
Delen: