Stijn Ettes

Stijn Ettes

Een meer inclusieve lesmethode wil ik schrijven, met meer aandacht voor vrouwen en mensen met een migratieachtergrond.

Hiermee wil ik mensen inspireren, hen overtuigen dat ook zíj tot grote dingen instaat zijn. Voorbeelden stellen waar kinderen door gemotiveerd worden.


Bekijk Stijns introductievideo

Delen: