Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

Zorg en gezondheid

Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

Foto N=5 / PvdA

De PvdA wil de zorg dichtbij, in de buurt organiseren.

Persoonlijke en liefdevolle zorg

We willen dat ouderen en gehandicapten langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dat is prettiger voor hen, en het bespaart ook nog eens geld. Familie, buren en vrienden zijn vaak bereid ergens mee te helpen; en waar nodig is er professionele hulp. Zo krijgen we sterke buurten, waar mensen weer aandacht voor elkaar hebben en iedereen een plek heeft. Gemeenten en wijkverpleegkundigen kunnen veel beter beoordelen welke zorg er nodig is.

De PvdA wil dat de zorg weer over mensen gaat en niet over systemen, protocollen en minutenverantwoording. Geen stopwatchzorg meer, waar een thuishulp maar een paar minuten heeft om steunkousen te helpen aantrekken.

Delen: