Mantelzorg

Zorg en gezondheid

Mantelzorg

Foto N=5 / PvdA

De PvdA heeft grote waardering voor mantelzorgers die veel en intensieve zorg voor hun naasten op zich nemen. Zij verdienen onze steun.

Mantelzorg als vangnet

De PvdA wil mantelzorgers beter ondersteunen, zodat ze niet overbelast raken en zij werk, zorg en gezin beter kunnen combineren. Wij willen hun werk verlichten met de zogeheten respijtzorg en mantelzorgverlof en hen actief wijzen op deze mogelijkheden. In een keukentafelgesprek wordt samen met de gemeente en andere betrokkenen besproken welke zorg vrienden, familie of buren kunnen bieden. Professionele zorg wordt daarop afgestemd. Zorgverleners moeten familieleden en mantelzorgers serieus betrekken bij deze gesprekken. Moderne communicatiemiddelen als e-consulten, telemonitoring en beeldbellen kunnen verlichting bieden, zodat de mantelzorger niet steeds hoeft te reizen. We hebben speciale aandacht voor minderjarige kinderen die mantelzorgtaken uitvoeren: die moeten zoveel mogelijk worden ontlast en ondersteund.

Mantelzorg is nooit verplicht. Er blijft een vangnet voor hen die geen netwerk hebben of een netwerk hebben dat niet kan voorzien in de gewenste ondersteuning.

Delen:

Blijf op de hoogte over Zorg en Gezondheid

OntvangĀ ontwikkelingen en nieuwe updates via e-mail.