Jeugdzorg

Zorg en gezondheid

Jeugdzorg

Foto N=5 / PvdA

De PvdA vindt dat kwetsbare kinderen snel en dichtbij de juiste hulp moeten krijgen.

Aandacht en vertrouwen

De behoeften van het gezin staan voorop bij jeugdzorg, dat bewerkstelligen we door ze zélf de regie te geven. Gezinnen hebben met één hulpverlener te maken die meer vertrouwen en ruimte krijgt om zijn of haar werk te doen. De Jeugdwet, die in januari 2015 in werking is getreden, draagt aan deze omslag bij. Daar waar gezinnen soms tussen de 9 en 17 hulpverleners over de vloer kregen, werken hulpverleners met verschillende specialismen nu via de Wijkteams samen volgens de aanpak één gezin- één plan- één hulpverlener. Er is meer aandacht voor preventie, waardoor de zware specialistische zorg afneemt. Daarnaast komt er één aanspreekpunt voor een gezin met problemen en wordt het sociale netwerk (grootouders, kennissen, vrienden enzovoort) ingezet om het gezin te ondersteunen.

In ons verkiezingsprogramma gaan we nu nog een stap verder met deze aanpak. Wij willen ouders het recht geven op een familiegroepsplan, zodat zij zelf, samen met hun familie, buren en vrienden de regie houden over de hulpverlening voor hun kind. Als kinderen echt niet meer thuis kunnen wonen, zien wij liever dat ze in huis worden geplaatst in een pleeggezin of gezinshuis dan bij een instelling. Tot slot willen we zorgen voor een soepele overgang tussen jeugdzorg, die loopt tot 18 jaar oud, en de zorg voor diezelfde jongere als die 18 is geworden.

Delen:

Laat je emailadres achter en blijf op de hoogte