Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Zorg en gezondheid

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Foto Shutterstock / Denys Prykhodov

De PvdA wil niet terug naar de typemachine en de fax.

Een modern elektronisch patiëntendossier

We moeten vooruit naar een persoonlijk gezondheidsdossier waarbij het elektronisch uitwisselen van gegevens mogelijk is. Wel stellen we strenge eisen aan het persoonlijk gezondheidsdossier en de uitwisseling van gegevens.

De PvdA is voor het delen van medische gegevens door middel van een elektronisch patiëntendossier (EPD), maar dan moet er wel aan drie voorwaarden worden voldaan. Ten eerste vinden wij dat de privacy van patiënten gewaarborgd moet worden. Ten tweede moet het systeem veilig zijn en dus niet gekraakt kunnen worden. Ten derde is het van groot belang dat patiënten eerlijk worden geïnformeerd over het nieuwe systeem, want het gaat ten slotte om gevoelige en persoonlijke informatie. Indien er aan deze voorwaarden wordt voldaan, zijn wij voor de invoering van het EPD.

Het belang van delen van medische patiëntgegevens is groot, omdat het de kwaliteit van zorg kan vergroten en onnodige fouten kan voorkomen. Dit is in het belang van de patiënt, maar dan moet systeem wel veilig zijn.

Delen: