Woningcorporaties

Wonen

Woningcorporaties

Foto Flickr / Pieter van Marion

De PvdA wil woningcorporaties weer laten doen waarvoor ze zijn opgericht; betaalbare woningen aanbieden aan mensen met een lager inkomen.

Woningcorporaties weer dienstbaar aan de huurders

Woningcorporaties hebben de afgelopen 100 jaar mooi werk verricht. Helaas zijn een aantal corporaties de afgelopen jaren van hun kerntaak afgedreven. Woningcorporaties moeten dienstbaar zijn aan de huurders en de samenleving en bestuurders moeten publiekelijk verantwoording afleggen over hun beleid. Prestigeprojecten en te hoge salarissen passen niet bij corporaties.

Als alternatief voor het traditionele huren of kopen is in de woningwet 2015 de wooncoöperatie opgenomen. Het is nu belangrijk dat de initiatieven van bewoners die met elkaar verantwoordelijkheid willen nemen voor de eigen woning en woon- en leefomgeving, die kans ook echt krijgen. Corporaties willen we beter laten meewerken aan de realisatie van wooncoöperaties door aan bewoners hun deskundigheid aan te bieden bij het opstellen van een wooncoöperatieplan en te helpen bij de financiering van wooncoöperaties.

Delen:

Fatsoenlijke woningen en veilige buurten

We willen meer woningen, betaalbare woningen en meer zeggenschap voor bewoners.

Lees onze plannen

Updates binnen het standpunt: Woningcorporaties