Wonen (huur)

Wonen

Wonen (huur)

Foto Flickr / Atelier Pro

De PvdA wil dat er meer huurwoningen worden gebouwd zodat de doorstroming op de woningmarkt verbeterd en de wachtlijsten korter worden. Huren doen we naar draagkracht.

Betaalbaarder huren

Om de betaalbaarheid van het wonen voor lage en middeninkomens te garanderen is het huidige systeem van de huurtoeslag te weerbarstig. Het komt te vaak voor dat mensen met een bescheiden inkomen meer huur betalen dan verantwoord is. Wij willen voor de sociale huurwoningen een huur naar draagkracht invoeren – de huurquote – omdat het eerlijker is en armoede, huurachterstanden en segregatie voorkomt. Het inkomen en het type huishouden zijn dan bepalend voor de maximaal toegestane huur. Het is passend, net als bij hypotheekrenteaftrek, om dit stapsgewijs en in redelijkheid in te voeren. Het Nibud, als bewaker van de betaalbaarheid, zal in de bepaling van de huurquote een onafhankelijke adviesrol te krijgen. De verhuurderheffing veranderen we in een instrument voor betaalbaarheid van huren en de realisatie van meer sociale huurwoningen.

Delen:

Fatsoenlijke woningen en veilige buurten

We willen meer woningen, betaalbare woningen en meer zeggenschap voor bewoners.

Lees onze plannen

Updates binnen het standpunt: Wonen (huur)