Leefbaarheid

Wonen

Leefbaarheid

Foto PvdA / Niels Hammers

Huisjesmelkerij pakken we stevig aan.

Investeren in leefbaarheid

De PvdA wil actief investeren in leefbaarheid waarbij bewoners als ze dat willen meer in eigen beheer kunnen uitvoeren en waarbij corporaties kunnen blijven investeren in leefbare buurten. Leefbare steden, wijken en dorpen ontstaan niet vanzelf. Bewoners, corporaties en overheid moeten hier samen aan werken. Huisjesmelkerij pakken we stevig aan. Om concentratie van kansarme mensen in bepaalde wijken te voorkomen vinden we dat gemeenten daarop mogen ingrijpen door de toestroom van kansarme mensen in die wijken te belemmeren.

Delen:

Fatsoenlijke woningen en veilige buurten

We willen meer woningen, betaalbare woningen en meer zeggenschap voor bewoners.

Lees onze plannen

Updates binnen het standpunt: Leefbaarheid