Huurtoeslag is de manier om mensen betaalbaar te laten wonen.

Betaalbaar wonen en huurtoeslag

Iedereen verdient het betaalbaar te kunnen wonen. Deze kabinetsperiode gaat er ruim 1 miljard euro extra op jaarbasis naar de huurtoeslag zodat de lage inkomens gecompenseerd worden voor de huurstijgingen. Om de betaalbaarheid van het wonen voor lage en middeninkomens ook in de toekomst te garanderen is het huidige systeem van de huurtoeslag te weerbarstig. Het komt te vaak voor dat mensen met een bescheiden inkomen meer huur betalen dan verantwoord is. Daarom passen we het systeem aan in ons verkiezingsprogramma.

Huurquote

Wij willen in plaats van een huurtoeslag voor de sociale huurwoningen een huur naar draagkracht – de huurquote – omdat het eerlijker is en armoede, huurachterstanden en segregatie voorkomt. Het inkomen en het type huishouden zijn dan bepalend voor de maximaal toegestane huur. Het is passend, net als bij hypotheekrenteaftrek, om dit stapsgewijs en in redelijkheid in te voeren.

Het Nibud, als bewaker van de betaalbaarheid, krijgt bij de bepaling van de huurquote een onafhankelijke adviesrol. De verhuurdersheffing verandert in een instrument voor betaalbaarheid van huren en de realisatie van meer sociale huurwoningen.

Daarnaast wil de PvdA dat er meer huurwoningen worden gebouwd zodat de doorstroming op de woningmarkt verbeterd en de wachtlijsten korter worden. De zogeheten verhuurderheffing veranderen we in een instrument voor betaalbaarheid van huren en de realisatie van meer sociale huurwoningen.

Delen:
woning

Blijf op de hoogte over Wonen

Ontvang het laatste nieuws via e-mail.