Zelfstandigen zonder personeel (ZZP)

Werk en sociale zekerheid

Zelfstandigen zonder personeel (ZZP)

Foto N=5 / PvdA

Zzp’ers moeten vooral de ruimte krijgen om te blijven ondernemen, te innoveren en zichzelf te ontwikkelen.

Goedkopere bijscholing

Daarom wil de PvdA dat het goedkoper en makkelijker wordt om in jezelf te investeren met extra scholing. In een kenniseconomie moeten juist zzp’ers kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, of de beste worden in hun vak. In ons verkiezingsprogramma hebben we opgenomen dat zzp’ers ook meer zekerheid moeten krijgen doordat ze bijvoorbeeld collectief mogen gaan onderhandelen met opdrachtgevers. Die mogen geen opdrachten meer verstrekken onder het minimumloon

Schijnconstructies aanpakken

Zzp’ers die door omstandigheid of door een voormalige werkgever gedwongen worden in werk dat, behalve dat ze geen sociale zekerheid hebben, nauwelijks te onderscheiden is van loonarbeid, zijn er ook. Van dat soort constructies wordt niemand beter, de ondernemende zzp’er niet, de gedwongen zzp’er niet en de werknemer niet. Met de wet aanpak schijnconstructies pakken we schijnzelfstandigheid aan.

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

Verder pleit de PvdA voor een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers, zodat ze bij arbeidsongeschiktheid niet direct hun huis hoeven te verkopen of een beroep moeten doen op de bijstand. Met een collectieve verzekering wordt de premie lager en is het niet meer mogelijk om zzp’ers met een gezondheidsprobleem of hogere leeftijd uit te sluiten of absurd hoge premie te vragen. Ook vinden we dat zzp’ers kunnen bijdragen aan ons collectieve pensioenstelsel, met een bijdrage tot aan de sociale premiegrens.

Delen:

Goed werk

Vast werk is geen luxe maar een recht. Meer hierover lees je in ons verkiezingsprogramma.

Lees verder

Doe mee!

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil! Strijd mee voor een verbonden samenleving met gelijke kansen voor iedereen en nieuwe zekerheid.

Ik doe mee!

Updates binnen het standpunt: Zelfstandigen zonder personeel (ZZP)