WIA

Werk en sociale zekerheid

WIA

Mensen die door ziekte niet of minder kunnen werken moeten kunnen rekenen op bescherming van inkomen. Daarom is er de WIA.

Goed vangnet

Iedereen verdient een plek in onze samenleving. Als je door ziekte niet of minder kan werken dan voorheen verdien je een goed vangnet. De hoogte van de WIA-uitkering hangt af van wat mensen wel en niet meer kunnen. We koppelen de WIA-uitkering aan de jaarlijkse gemiddelde stijging van de lonen. Want we vinden dat iedereen moet kunnen profiteren van het economisch herstel.

Re-integratie

Mensen die tijdens of na hun ziekte of handicap weer (gedeeltelijk) kunnen werken, helpen we bij het zoeken naar passend werk. Ze verdienen onze ondersteuning bij de re-integratie. Daarom vinden we dat het UWV naast de mensen moet staan en er niet tegenover. We vinden maatwerk bij het vinden van passend werk belangrijk.

Werkgevers ontlasten

Die inkomensbescherming moet zo goed mogelijk zijn afgestemd op wat mensen nog wel kunnen en niet kunnen. De PvdA vindt dat de re-integratiekansen van mensen met een verminderd arbeidsvermogen moeten worden vergroot. Het is dan ook een goede zaak dat in het sociaal akkoord met werkgevers en werknemers is afgesproken om extra inspanningen te leveren om mensen vanuit de WIA aan het werk te helpen. Werkgevers willen we tegelijk ontlasten met no-riskpolissen en minder administratieve verantwoordelijkheden

Delen:

Blijf op de hoogte!

Ontvang de laatste ontwikkelingen rondom dit plan via onze nieuwsbrief over Werk en Sociale zekerheid.