Werk

Werk en sociale zekerheid

Werk

Foto Flickr / Franklin Heijnen

De PvdA is de partij van werk, werk, werk.

Het gaat weer beter met de economie en daarmee de werkgelegenheid. Dankzij het herstel van de economie, investeringen van dit kabinet en een sociaal akkoord tussen kabinet, vakbonden en werkgevers vinden meer mensen sneller een baan en is de werkloosheid aan het dalen.

Werkloosheid

Maar nog te veel mensen staan aan de kant, en de werkloosheid is nog altijd te hoog. We willen de komende kabinetsperiode verder met het scheppen van goed, eerlijk en meer werk. Daarom willen we 100.000 nieuwe banen in de publieke sector scheppen, banen die belangrijke publieke functies vervullen, zoals de conciërge op school en professionele ondersteuning voor verenigingen.

Werkgelegenheidsakkoord

En we willen met vakbonden en werkgevers een nieuw werkgelegenheidsakkoord sluiten, waarbij we afspraken maken over meer zekerheid voor vast werk en ruimte scheppen voor hogere lonen. De overheid geeft het goede voorbeeld door de lonen in de publieke sector te verhogen. Want een baan biedt de beste kans tot ontplooiing en om jezelf te ontwikkelen.

De Partij van de Arbeid werkt elke dag aan goede en zekere banen. De werkloosheid daalt door het PvdA verkiezingsprogramma fors naar 4,4 procent. Maar het gaat ook om goed werk. Het respect voelen ergens bij te horen. Banen met zekerheid, een fatsoenlijk salaris, zonder overmatige werkdruk. Daarom maken we het aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te nemen, krijgt iedere werkende een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en alle werknemers krijgen vanaf de eerste werkdag een scholingsbudget.

Combinatie werk en zorg

We investeren in meer vaste banen, zorgen dat mensen netto meer overhouden van hun brutoloon en vergroten de zekerheid van ZZP-ers. En als je kinderen hebt, is dat beter te combineren: door betere en betaalbare kinderopvang (2 miljard euro extra) en door het ouderschapsverlof uit te breiden naar drie maanden.

Bedrijven stimuleren we gericht om meer mensen aan te nemen. De risico’s op ziekte voor kleine werkgevers gaan we breder delen en werkgevers krijgen een extra voordeel als zij mensen met een bescheiden inkomen of met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen, in dienst nemen.

Delen:

Goed werk

Vast werk is geen luxe maar een recht. Het biedt inkomen, respect en waardering. De lonen voor werknemers gaan omhoog.

Lees meer
CTA-Hogere-lonen

Blijf op de hoogte over Werk en Sociale zekerheid

Ontvang ontwikkelingen en nieuwe updates via e-mail.

Updates binnen het standpunt: Werk