WAO

Werk en sociale zekerheid

WAO

De PvdA vindt dat werknemers die door ziekte niet of minder kunnen werken een rechtvaardig vangnet verdienen.

Daarom koppelen wij de WAO-uitkering aan de gemiddelde loonstijging, omdat iedereen mee moet kunnen profiteren van het economisch herstel.

Goed vangnet

Iedereen verdient een plek in onze samenleving. Als je door ziekte niet of minder kan werken dan voorheen verdien je een goed vangnet. De hoogte van de WAO-uitkering hangt af van wat mensen wel en niet meer kunnen. We koppelen de WAO-uitkering aan de jaarlijkse gemiddelde stijging van de lonen. Want we vinden dat iedereen moet kunnen profiteren van het economisch herstel.

Re-integratie

Mensen die tijdens of na hun ziekte of handicap weer (gedeeltelijk) kunnen werken, helpen we bij het zoeken naar passend werk. Ze verdienen onze ondersteuning bij de re-integratie. Daarom vinden we dat het UWV naast de mensen moet staan en er niet tegenover. We vinden maatwerk bij het vinden van passend werk belangrijk.

Nieuwe wet: WAO is WIA

Sinds enige jaren is de WAO voor nieuwe gevallen veranderd in de WIA. Voor mensen die in de WAO waren gekomen blijft het stelsel intact. Dit betekent bijvoorbeeld dat de WAO doorloopt tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Op dit moment vindt er geen instroom meer plaats in de WAO. Mensen die door ziekte niet of minder kunnen werken vragen een WIA-uitkering aan.

Werkgevers ontlasten

Die inkomensbescherming moet zo goed mogelijk zijn afgestemd op wat mensen nog wel en niet kunnen. De PvdA vindt dat de re-integratiekansen van mensen met een verminderd arbeidsvermogen moeten worden vergroot. Het is dan ook een goede zaak dat in het sociaal akkoord met werkgevers en werknemers is afgesproken om extra inspanningen te leveren om mensen vanuit de WIA aan het werk te helpen. Werkgevers willen we tegelijk ontlasten met no-riskpolissen en minder administratieve verantwoordelijkheden.

Delen:
Europa vlaggen

Standpunten

Het Europese verkiezingsprogramma

Standpunten