Wajong

Werk en sociale zekerheid

Wajong

Foto PvdA

Je komt in aanmerking voor een Wajong – uitkering als je op jonge leeftijd een ziekte of handicap hebt gekregen waardoor je niet of minder in staat bent om te werken.

Iedereen doet mee

Ook mensen met een beperking doen wat de PvdA betreft volwaardig in onze samenleving mee. Ieder mens heeft zijn eigen talent. En ieder mens wordt gelukkig als hij dat talent kan ontplooien. Vaak gaat dat vanzelf, maar soms moeten mensen een handje geholpen worden om het eruit te laten komen.

Jonge mensen die echt niet meer kunnen werken, houden wat ons betreft recht op een volledige Wajong-uitkering. Mensen die wel of gedeeltelijk kunnen werken houden ook recht op een uitkering, maar van hen verwachten we dat ze uiteindelijk – naar hun beste vermogen – aan de slag kunnen gaan bij bedrijven.

Overheid helpt Wajongers bij het vinden van een baan

De overheid moet Wajongers bij het vinden van werk bij bedrijven en overheid ruime ondersteuning bieden. Dat kan onder meer door het beschikbaar stellen van loonkostensubsidie voor de werkgevers maar ook door voldoende zogeheten garantiebanen en beschut werkplekken te creëren.

Tot slot vragen we ook dat werkgevers helpen om mensen met een arbeidshandicap zich thuis te laten voelen tussen hun collega’s op de werkvloer. En altijd geldt: Iedereen die niet zelfstandig in zijn inkomen kan voorzien, kan vertrouwen op een goed vangnet.

Delen:

Updates binnen het standpunt: Wajong