Vrijwilligerswerk

Werk en sociale zekerheid

Vrijwilligerswerk

Foto N=5 / PvdA

Vrijwilligerswerk is onontbeerlijk voor de samenhang in onze maatschappij.

Veel organisaties bestaan enkel door vrijwilligers

Waardevolle organisaties zoals sportverenigingen, muziekverenigingen, maar ook grote organisaties als het Rode Kruis, Amnesty, Scouting, Greenpeace en het Leger des Heils kunnen zonder vrijwilligers niet bestaan. Ook in de langdurige zorg zijn veel vrijwilligers actief. Zij bieden praktische, maar ook sociaal-emotionele steun en nemen soms tijdelijk de zorg over of ondersteunen mantelzorgers bij zorgtaken.

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en verdienen onze steun. We willen het bijvoorbeeld mogelijk maken dat vrijwilligers bij sportverenigingen worden ondersteund door een professionele kracht. Dat vergroot de continuïteit en kwaliteit van de vereniging en draagt meer bij aan meer binding in de samenleving.

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid