Vrijwilligerswerk

Werk en sociale zekerheid

Vrijwilligerswerk

Foto Flickr / macmaarten

Vrijwilligerswerk is onontbeerlijk voor de samenhang in onze maatschappij.

Veel organisaties bestaan enkel door vrijwilligers

Waardevolle organisaties zoals sportverenigingen, muziekverenigingen, maar ook grote organisaties als het Rode Kruis, Amnesty, Scouting, Greenpeace en het Leger des Heils kunnen zonder vrijwilligers niet bestaan. Ook in de langdurige zorg zijn veel vrijwilligers actief. Zij bieden praktische, maar ook sociaal-emotionele steun en nemen soms tijdelijk de zorg over of ondersteunen mantelzorgers bij zorgtaken.

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en verdienen onze steun. We willen het bijvoorbeeld mogelijk maken dat vrijwilligers bij sportverenigingen worden ondersteund door een professionele kracht. Dat vergroot de continuïteit en kwaliteit van de vereniging en draagt meer bij aan meer binding in de samenleving.

Delen:

Goed werk

Vast werk is geen luxe maar een recht. Meer hierover lees je in ons verkiezingsprogramma.

Lees verder

Doe mee!

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil! Strijd mee voor een verbonden samenleving met gelijke kansen voor iedereen en nieuwe zekerheid.

Ik doe mee!

Updates binnen het standpunt: Vrijwilligerswerk