Pensioen

Werk en sociale zekerheid

Pensioen

Foto Shutterstock

Voor de PvdA staat solidariteit tussen generaties (jong en oud), maar ook binnen generaties (hoog- en laagopgeleid) voorop.

Het pensioenstelsel eerlijk aanpassen

De PvdA is trots op het Nederlandse collectieve en solidaire pensioenstelsel. Dit willen wij ook veiligstellen voor onze kinderen en kleinkinderen.

Nederlanders worden gemiddeld steeds ouder, dat is goed nieuws. Dit betekent ook dat er langer pensioen moet worden uitbetaald, dan waar rekening mee is gehouden. Het pensioenstelsel en het toezicht daarop moeten daarom worden aangepast. De nominaal gegarandeerde uitkering verdwijnt als uitgangspunt in het toezicht. Dat leidt tot minder strenge dekkingseisen waaraan gemakkelijker is te voldoen. Afboeken wordt daarmee zoveel mogelijk voorkomen en indexatie van de pensioenen is weer binnen bereik. We willen de pensioenzekerheid langzaam opbouwen: hoe dichter je bij de pensioenleeftijd bent, hoe zekerder de uitkering wordt. We houden vast aan ons collectieve stelsel, ook zzp’ers verdienen een goed pensioen en bouwen pensioen op tot de sociale premiegrens.

Delen:

Updates binnen het standpunt: Pensioen