Bijstand

Werk en sociale zekerheid

Bijstand

Foto PvdA / N=5

Iedereen in Nederland heeft recht om volwaardig mee te doen in de samenleving.

Wie even niet kan zorgen voor eigen inkomsten, moet kunnen vertrouwen op een goed sociaal vangnet, de bijstand.

Goed sociaal vangnet

De Partij van de Arbeid vindt dat iedereen die even niet zelfstandig voor een eigen inkomen kan zorgen moet kunnen vertrouwenĀ op een goed sociaal vangnet. Een bijstandsuitkering biedt daarom iedereen een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. Het UWV en de gemeenten moeten vriendelijker omgaan met mensen in de bijstand. Ook vinden we het belangrijk dat UWV en gemeenten maatwerk bieden op basis van iemands persoonlijke situatie.

Opstap naar vast werk

Mensen die hun uiterste best doen om een baan te vinden worden dus niet verplicht tot eindeloze nutteloze activiteiten, maar krijgen ondersteuning bij het vinden van werk of een passende opleiding. Ook moet er meer gelegenheid komen voor mensen om bij te verdienen naast een uitkering en om deeltijdwerk te verrichten. Dit kunnen zij gebruiken als opstap naar vast werk.

Fraude met toeslagen en uitkeringen pakken we streng, maar rechtvaardig aan. Mensen die onopzettelijk fouten maken willen we ontzien. We gaan daarbij niet uit van wantrouwen, maar van vertrouwen.

Delen:

Updates binnen het standpunt: Bijstand