Arbeidsomstandigheden

Werk en sociale zekerheid

Arbeidsomstandigheden

Foto N=5 / PvdA

De PvdA vindt arbeidsomstandigheden erg belangrijk, want mensen moeten kunnen werken in een veilige en gezonde omgeving.

Goed werk is één van de pijlers van de PvdA

Goede arbeidsomstandigheden vormen de basis voor goed werk. Dit vraagt om verantwoordelijk werkgever- en werknemerschap. Maar ook om een overheid die er scherp op toeziet dat de regels voor gezond en veilig werk worden nageleefd.

Werkgevers die de Arbowet aan hun laars lappen wil de PvdA daarom hard aanpakken. We willen daarom de arbeidsinspectie uitbreiden. Die ziet toe op ontduiking van sociale wetgeving en ook op gezonde werkomstandigheden. De inspectie krijgt 10 miljoen euro extra om meer controles uit te kunnen voeren en boetes uit te delen. Daarnaast staan we voor een strengere handhaving van CAO afspraken. De PvdA wil ook dat werknemers meer zeggenschap krijgen over hun werktijden en arbeidsduur en dat hun recht op verlof versterkt wordt.

Goede arbeidsomstandigheden heeft ook te maken met het vertrouwen dat werknemers krijgen van hun werkgever. Een vast contract is een daar onderdeel van. De PvdA streeft er dan ook naar een einde te maken aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt zodat meer mensen een vast contract krijgen.

Delen:

Updates binnen het standpunt: Arbeidsomstandigheden