AOW

Werk en sociale zekerheid

AOW

Foto N=5 / PvdA

Een goed pensioen voor deze generatie, maar ook voor de generaties die nog komen.

Dankzij de AOW (Algemene Ouderdomswet), een van de pijlers van onze verzorgingsstaat, en ons sterke pensioenstelsel kunnen veel mensen genieten van een goede oude dag. Dit willen wij ook veiligstellen voor onze kinderen en kleinkinderen. We gaan het mogelijk maken dat mensen die dat nodig hebben eerder kunnen stoppen met werken.

Wij vinden dat de AOW ieder jaar met zo’n 100 euro verhoogd moet worden. Hiervoor trekken we drie miljard euro uit.

AOW-leeftijd

Om de AOW ook in de toekomst veilig te stellen, hebben we aan iedereen een bijdrage gevraagd in de vorm van langer doorwerken. Door langer door te werken en de AOW iets later in te laten gaan, houden we ook in de toekomst voldoende handen aan het bed en docenten voor de klas.

Bij de verhoging van de AOW-leeftijd tot 67 jaar hebben we steeds gezegd dat niet iedereen kan of wil stoppen op dezelfde leeftijd. Om mensen met een zwaar beroep of zij die vijftig jaar hadden gewerkt te ontzien lanceren we in ons verkiezingsprogramma een AOW waardoor mensen die dat nodig hebben eerder kunnen stoppen met werken.

AOW op maat

Met deze AOW op maat krijgt iedereen de keuze vanaf je 65e te stoppen met werken tegen een redelijke korting. Uitgangspunt is dat niemand door het minimum van de AOW-uitkering laten vallen.
Mensen die langer doorwerken dan hun AOW-leeftijd bouwen een hogere AOW op. Tot slot willen we dat de AOW uitkering ieder jaar met de lonen meestijgt.

Delen:

Updates binnen het standpunt: AOW