Vuurwerk

Veiligheid

Vuurwerk

Foto Pixabay / ericspaete

Oud en nieuw moet een feest zijn voor iedereen. Dat is het gelukkig voor velen, maar een grote groep mensen ervaart vuurwerk vooral als overlast. En dat is begrijpelijk.

Strenge regels rond afsteken vuurwerk

Daarom hebben we de afgelopen jaren het afsteken van vuurwerk aan strengere regels gebonden en hebben gemeenten de vrijheid zelf te bepalen waar ze vuurwerk wel en niet toestaan. Daarnaast blijven we eisen dat het kabinet onverkort inzet op het bestrijden van overlast, geweld en illegaal vuurwerk en verwachten we dat de overheid samen met de vuurwerkbranche blijft waarschuwen voor de risico’s van het afsteken van vuurwerk. Wat de PvdA betreft is oud en nieuw pas een echte feestelijke traditie als het ook door iedereen zo wordt ervaren.

Vuurwerk verkopen en of afsteken is in Nederland verboden, maar met oud en nieuw maken we een uitzondering op dat verbod. Dat willen we als PvdA ook zo houden. Daarom treden we hard op tegen illegaal en gevaarlijk vuurwerk. Wij eisen dat het kabinet zich nog meer dan voorgaande jaren inzet om de pakkans te vergroten en op Europees niveau af te dwingen dat deze explosieven nergens meer te koop worden aangeboden. Daar is voor nodig dat er ook in Europees verband wordt opgetreden tegen de handel in illegaal vuurwerk.

Ook willen we dat onze overheden beter samenwerken op het gebied van veiligheid. De afsteektijden hebben we verkort, zodat er nu alleen nog tussen 6 uur ’s avonds en 2 uur ’s nachts mag worden afgestoken. Gemeenten hebben daarnaast alle mogelijke bevoegdheden gekregen om op lokaal niveau vuurwerkvrije zones te creëren en (ook proactief) op te treden tegen raddraaiers. Zo kiezen sommigen gemeenten er dit jaar voor om vuurwerkvrije zones te creëren op plaatsen waar bijvoorbeeld veel ouderen wonen. De PvdA steunt deze vorm van lokaal maatwerk van harte.

Resultaten worden alleen geboekt als de vuurwerkbranche én burgers ook hun verantwoordelijkheid nemen. Vuurwerk – hoe klein ook – is gevaarlijk, daarom is het kopen en afsteken wettelijk gebonden aan een minimumleeftijd, afhankelijk van het type vuurwerk. Zowel de overheid en de verkopers hebben de verantwoordelijkheid om toe te zien op het voorkomen van incidenten door voorlichting te geven en vuurwerkbrillen uit te delen. Kopers van vuurwerk, en de ouders van kinderen die vuurwerk kopen, hebben de verantwoordelijkheid om voorzichtig te zijn tijdens het afsteken.

De PvdA vindt dat er stevig moet worden opgetreden tegen stunten met vuurwerk en het gebruiken van geweld, al dan niet in combinatie met alcohol en drugs. Geweld tegen hulpverleners en dienstverleners die met oud en nieuw keihard werken om er voor te zorgen dat iedereen plezier kan hebben is een ongelofelijk laffe daad, en wordt afgestraft.

We zijn tegen een algeheel vuurwerkverbod

De PvdA is tegen een algeheel verbod op vuurwerk. Zo’n verbod zal juist leiden tot een toename van illegaal vuurwerk. De meeste ongelukken vinden plaats door het stunten met vuurwerk, door niet de nodige veiligheidsmaatregelen en instructies in acht te nemen , en vaak gaat het om het vuurwerk dat tijdens oud en nieuw ook al verboden is , omdat het te gevaarlijk is. Een simpel verbod is in onze ogen niet toereikend. We hebben daarom een veelzijdige aanpak nodig, met harde en zachte maatregelen en met lokaal maatwerk.

Delen:

Blijf op de hoogte over Veiligheid

Ontvang ontwikkelingen en nieuwe updates via e-mail.