Terrorisme

Veiligheid

Terrorisme

Terroristen die onze samenleving willen verstoren mogen geen kans krijgen.

Terrorisme in Nederland

Het afgelopen jaar zijn we opgeschrikt door aanslagen in onder meer Istanboel, Parijs en Berlijn. Bloedige aanslagen die erop gericht zijn om angst aan te jagen en mensen tegen elkaar op te zetten. Daar mogen we nooit aan toegeven. We blijven er alles aan doen om terroristische aanslagen te voorkomen. Zij die terreur (willen) plegen moeten stevig worden aangepakt.

We doen alles om onze open en kwetsbare democratische rechtsstaat te beschermen, zonder de rechtsstaat te schaden. We nemen maatregelen die nodig zijn, zonder daarbij de privacy van de burger onnodig te schenden of de bewegingsvrijheid van burgers onnodig te belemmeren. De strijd tegen IS blijven we voortzetten.

Daarom gaan veiligheidsdiensten in Europa beter samenwerken. Nederlandse Inlichtingendiensten gaan meer investeren in capaciteit en nieuwe technologie. En omdat ook terroristen gebruik maken van internetverkeer, krijgen deze diensten de bevoegdheid om onder strikte voorwaarden ook daar informatie af te tappen.

Gemeenten, scholen en politie gaan meer doen om vroegtijdig radicalisering te signaleren.
Aan personen die een risico voor de nationale veiligheid vormen kunnen een gebieds- en contactverbod, een meldplicht en een uitreisverbod worden opgelegd. Om te voorkomen dat Nederlanders jihadisten naar Syrië afreizen moet hun paspoort geblokkeerd kunnen worden.

En als toch niet voorkomen kan worden dat Nederlanders voor IS in Syrië gaan vechten moeten wij duidelijk zijn. Die moeten bij terugkomst naar Nederland voor strafrechtelijk onderzoek worden vastgezet, worden vervolgd en berecht.

Van Nederlanders die in het buitenland voor een terroristische organisatie vechten moet de Nederlandse nationaliteit afgenomen kunnen worden zodat zij niet meer legaal naar Nederland kunnen terugkeren.

Delen: