Privacy

Veiligheid

Privacy

Iedereen moet kunnen inzien wat de overheid van hen weet.

Beschermen van persoonlijke gegevens

Privacy is een groot goed en dienen we te waarborgen. Daarom vinden we dat iedereen moet kunnen inzien wat de overheid van hen weet. Bij inloggen op mijn.overheid.nl moet duidelijk te zien zijn wat de overheid over je opslaat. Ook moet hier te zien zijn welke gegevens de overheid doorgeeft aan derden. We vinden dat ook bedrijven openheid moeten gaan geven over wat zij van individuen weten.

We vinden dat ook bedrijven openheid moeten gaan geven over wat zij van individuen weten.

De overheid en het bedrijfsleven verzamelen steeds meer gegevens, in exponentieel groeiende databestanden. Deze ‘Big Data’ kan het werk van opsporingsdiensten makkelijker maken of een bijdrage leveren aan betere gezondheidszorg en onderwijs. De voordelen en kansen van grootschalige gegevensverwerking moeten op verantwoordde wijze de ruimte krijgen, zonder de risico’s voor privacy en dataveiligheid uit het oog te verliezen. Het doel van verzameling en verwerking kan niet onbeperkt worden opgerekt. Het koppelen en analyseren van bestanden mag niet leiden tot uitsluiting of stigmatisering. In ons verkiezingsprogramma kijken we tot slot met een speciaal oog naar banken. Die mogen betaalgegevens niet verkopen aan derden. De gedragscode waarin de omgang met betaalgegevens wordt geregeld, willen we aanpassen, waarbij de bescherming van privacy voorop staat.

Delen:

Blijf op de hoogte over Veiligheid

Ontvang ontwikkelingen en nieuwe updates via e-mail.

Updates binnen het standpunt: Privacy