Politie

Veiligheid

Politie

Foto PvdA / Niels Hammers

De politie moet op straat werken aan een veilige en leefbare buurt en moet minder achter het bureau zitten. Daarmee vergroten we de pakkans.

Meer wijkagenten voor een veilige buurt

De PvdA vindt het belangrijk dat de politie dichtbij burgers staat; zichtbaar, benaderbaar, met oog voor lokale belangen en luisterend naar de bewoners die zelf weten waar de problemen in hun wijk liggen. Veilig voelen in je wijk is voor de PvdA topprioriteit. De inzet van politie is per wijk afhankelijk. Eén wijkagent per 5000 inwoners is voor de PvdA het minimum voor een veilige buurt. Burgemeesters moeten waar nodig de mogelijkheden hebben meer wijkagenten in te zetten. Wijkagenten worden gecompenseerd als ze hun onregelmatigheidstoeslag verliezen.

Opleiden en inzetten politie

Het is van het grootste belang dat er politieagenten geselecteerd, opgeleid en ingezet worden op de plaatsen waar zij met hun achtergrond en expertise het beste tot hun recht komen. We willen politie (en het openbaar ministerie) meer armslag geven om de daders van racisme en discriminatie op te sporen en te vervolgen. We willen ook een cultuuromslag bij de politie en andere overheidsdiensten om etnisch profileren tegen te gaan. Dat kan door middel van een betere selectie, meer training en kennis bij het politiekorps. Wij willen tot slot dat de politie een herkenbare afspiegeling is van de diversiteit van onze samenleving.

We willen meer investeren in de opleiding en kennis van politieagenten. De carrièremogelijkheden moet worden vergroot, zodat het aantrekkelijk is om voor de politie te werken. En tot slot passen we nieuwe technologie toe om criminelen te bestrijden. We investeren meer in innovatie en in bestrijding van cyberterreur.

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid

Updates binnen het standpunt: Politie