Jihadisme

Veiligheid

Jihadisme

Jihadreizigers, ronselaars en haatzaaiers, terroristen en extremisten willen wij strafrechtelijk hard aanpakken.

Aanpak jihadisme

De PvdA wil adequaat optreden tegen jihadisme. Jihadisten streven met geweld of gewapende strijd ernaar om een bepaalde versie van de islam op te leggen. Om onze bevolking tegen moslimterrorisme van jihadstrijders te beschermen is een optimale informatiepositie van onze inlichtingendiensten noodzakelijk.

Om jihadisme aan te pakken willen wij enerzijds ervoor zorgen dat jihadisten in Nederland strafrechtelijk worden vervolgd, anderzijds willen wij radicalisering voorkomen. Inlichtingendiensten in Europa moeten beter samenwerken tegen terrorisme om een nog sterkere vuist te maken tegen internationale onveiligheid.

Voorkomen radicalisering

Lokale en landelijke overheden zouden goed samenwerken met de islamitische gemeenschap. De samenwerking heeft als doel om radicaliserende jongeren vroegtijdig te herkennen en met hen in gesprek te blijven over hun ontsporende theologisch-ideologische gedachtegoed. En met hen in gesprek te gaan over de jihadistiche ideologie. Ouders, docenten, jongerenwerkers en andere opvoeders willen wij met raad, daad en budget ondersteunen voor de vorming van een jonge generatie. Namelijk een jonge generatie die de veerkracht heeft om achterdochtige complottheorieƫn, theologische ontsporingen en politieke machtsfantasieƫn zoals die van het jihadisme te weerstaan.

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.

Doe mee en word nu lid!

Word nu lid