Doodstraf

Veiligheid

Doodstraf

Foto Wikipedia / Doug Smith

De PvdA was, is en blijft tegen de doodstraf en zal zich ook internationaal voor dat standpunt inzetten.

De overheid mag niemand van het leven beroven

De PvdA is tegen de doodstraf. Ten eerste vanwege principiƫle redenen. Een overheid mag nooit iemand, wat hij of zij ook gedaan mag hebben, van het leven beroven. Elke rechtsstaat kent een zeker recht van vergelding maar altijd met mate; de doodstraf overschrijdt die grens. Ten tweede is er ook een praktisch bezwaar. De doodstraf is onomkeerbaar, een fout kan nooit meer worden hersteld.

Ook de Nederlandse overheid is niet onfeilbaar en er bestaat dus het risico dat iemand onschuldig wordt veroordeeld. Denk maar aan de twee mannen uit Putten die na een jarenlange gevangenisstraf te hebben uitgezeten door de hoogste rechter zijn vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Een ander helder voorbeeld waarin een onschuldige gestraft werd, is de Schiedammer parkmoord. De mogelijkheid, hoe klein ook, dat er onschuldigen ter dood worden gebracht is strijdig met onze opvatting van de rechtsstaat.

De doodstraf leidt niet tot een veiliger land

Tenslotte leidt de doodstraf niet tot een veiliger land. Integendeel, criminelen in landen waar de doodstraf wel mogelijk is maken vaker slachtoffers omdat zij toch niets meer te verliezen hebben. De Europese Unie stelt afschaffing van de doodstraf als een van de voorwaarden voor lidmaatschap; om deze reden is in 2002 de doodstraf in Turkije afgeschaft. Wij zullen ons ook internationaal blijven uitspreken tegen de doodstraf.

Delen: