Kinderpardon

Samen één

Kinderpardon

Foto N=5 / PvdA

De PvdA strijdt al jaren voor een eerlijk en rechtvaardig kinderpardon en dat blijven wij doen.

Aanscherpen van het kinderpardon

Kinderen die buiten hun schuld hier langer dan vijf jaar zijn hebben recht op een toekomst in Nederland. Het kinderpardon regelt dat, maar de interpretatie van de regels van het permanente kinderpardon moeten duidelijker worden. Wij komen daarom in ons verkiezingsprogramma met een aanscherping van het kinderpardon, zodat het ruimhartiger toe zal worden gepast. Zodat het kinderpardon doet wat het moet doen: kinderen in kwetsbare positie beschermen.

Wij blijven pal staan voor het vluchtelingenverdrag en het internationaal kinderrechtenverdrag. Misbruik moet worden aangepakt, maar tegelijkertijd moeten kinderen en diens ouders die beschikbaar waren voor terugkeer, in aanmerking komen voor een kinderpardon. Kansloos doorprocederen door zowel de ouders als de IND moet worden tegengegaan en de procedures moeten sneller en efficiënter. Juiste uitvoering hiervan kan alleen als er extra menskracht en middelen beschikbaar komen voor opvang, procedure, begeleiden en uitzetten. Deze maatregelen zullen bijdragen aan een rechtvaardige uitvoering van het kinderpardon.

Delen:

Blijf op de hoogte over Samen één

Ontvang ontwikkelingen en nieuwe updates via e-mail.

Word lid van de PvdA!

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.

Doe mee en word nu lid!

Word lid

Updates binnen het standpunt: Kinderpardon