Integratie

Samen één

Integratie

Foto PvdA / N=5

De integratie van nieuwkomers en migranten verdient onze volste aandacht.

Investeren in integratie

In onze samenleving verwelkomen wij de mensen die willen bijdragen aan onze Westerse democratie, de taal leren spreken, naar school gaan of een baan zoeken. De PvdA staat voor de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van man en vrouw, de vrijheid van seksuele voorkeur en het bestrijden van discriminatie. Nederlanders krijgen de opdracht om de vrijheid die zij krijgen om te zijn wie zij zijn, ook te geven – aan nieuwe Nederlanders en ook aan andere gezindten. Hier valt veel te winnen. Wie zich welkom weet, voelt zich veilig. Wie zich veilig voelt, wordt actief. Wie actief is, integreert.

Integratie heeft de meeste kans van slagen als mensen met diverse achtergronden elkaar ontmoeten in de wijk, op school en bij de vereniging. Daarom investeren we in gemengde wijken, gemengde en brede scholen en in wijkvoorzieningen als bibliotheken. Via het vak burgerschap besteden we aandacht aan ‘eenheid in verscheidenheid: iedereen is anders en daardoor is iedereen gelijk. Voor nieuwe Nederlanders is het leren van de taal een eerste vereiste om mee te doen. Daarom willen we investeren in taallessen. Bij de inburgeringscursus introduceren we maatwerk. Tot slot willen we in navolging van andere landen het bedrijfsleven betrekken bij het vergroten van de acceptatie van nieuwe Nederlanders op de werkplek.

Delen:

Blijf op de hoogte over Samen één

Ontvang ontwikkelingen en nieuwe updates via e-mail.

Word lid van de PvdA!

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.

Doe mee en word nu lid!

Word lid

Updates binnen het standpunt: Integratie