De integratie van nieuwkomers en migranten verdient onze volste aandacht.

Investeren in integratie

In onze samenleving verwelkomen wij de mensen die willen bijdragen aan onze Westerse democratie, de taal leren spreken, naar school gaan of een baan zoeken. De PvdA staat voor de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, vrijheid van meningsuiting, gelijkheid van man en vrouw, de vrijheid van seksuele voorkeur en het bestrijden van discriminatie. Nederlanders krijgen de opdracht om de vrijheid die zij krijgen om te zijn wie zij zijn, ook te geven – aan nieuwe Nederlanders en ook aan andere gezindten. Hier valt veel te winnen. Wie zich welkom weet, voelt zich veilig. Wie zich veilig voelt, wordt actief. Wie actief is, integreert.

Integratie heeft de meeste kans van slagen als mensen met diverse achtergronden elkaar ontmoeten in de wijk, op school en bij de vereniging. Daarom investeren we in gemengde wijken, gemengde en brede scholen en in wijkvoorzieningen als bibliotheken. Via het vak burgerschap besteden we aandacht aan ‘eenheid in verscheidenheid: iedereen is anders en daardoor is iedereen gelijk. Voor nieuwe Nederlanders is het leren van de taal een eerste vereiste om mee te doen. Daarom willen we investeren in taallessen. Bij de inburgeringscursus introduceren we maatwerk. Tot slot willen we in navolging van andere landen het bedrijfsleven betrekken bij het vergroten van de acceptatie van nieuwe Nederlanders op de werkplek.

Delen:

Vrijheid voor iedereen en discriminatie niet accepteren

Onze vrijheid is het waard om verdedigd te worden. Racisme en discriminatie gaan we tegen. Nieuwkomers die hier willen wonen, accepteren de Nederlandse waarden.

Lees meer

Onze resultaten

Goed onderwijs. Voor de PvdA in ieder geval dat iedereen een gelijke kans heeft om zijn of haar eigen talenten maximaal te ontwikkelen. Dit hebben we daar de afgelopen vier jaar aan gedaan.

Lees verder

Updates binnen het standpunt: Integratie