Discriminatie en racisme

Samen één

Discriminatie en racisme

Discriminatie hoort niet in onze samenleving thuis. Of dat nu is vanwege afkomst, leeftijd, of een afwijkende mening.

Racisme en discriminatie aanpakken

Discriminatie tast de verbonden samenleving aan. Daarom lanceerden wij in het verkiezingsprogramma een groot aantal voorstellen om discriminatie tegen te gaan. Zo willen we die beter bestrijden door meer gespecialiseerde agenten in te zetten. Ook willen wij dat slachtoffers van discriminatie makkelijker zich tot de politie kunnen richten. Veel mensen met een niet-Nederlandse achtergrond voelen zich gekwetst door denigrerende generalisaties en diskwalificaties. Wij willen dat mensen meer bewust maken van het bestaan van vooroordelen, onderhuids racisme en ‘alledaagse’ discriminatie. Als het nodig is passen we de wetten tegen discriminatie en racisme aan.

Racisme gaan we als een zogeheten hate-crime behandelen, want zo verhogen we de straffen voor de daders. Wij willen politie en openbaar ministerie meer armslag geven om daders van racisme en discriminatie op te sporen en te vervolgen. We willen etnisch profileren door de politie en andere overheidsdiensten tegen gaan. Dat kan door betere selectie, meer training en kennis bij het politiekorps.

Op de arbeidsmarkt willen we strenger optreden tegen discriminatie, of dit nu op leeftijd, geslacht, afkomst, handicap of seksuele geaardheid is. We breiden de capaciteit van de inspectiediensten uit. Werknemers willen we stimuleren eerder aangifte te doen. We willen werkgevers en uitzendbureaus wijzen op bestaande vooroordelen en die terugdringen. We verwachten van het kabinet het goede voorbeeld, we pleiten voor ‘naming and shaming’ van de ergste overtreders. Anoniem solliciteren wordt de norm bij alle overheden en (semi) publieke instellingen.

Het is voor ons onacceptabel dat mensen op basis van hun uiterlijk worden geweigerd bij uitgaansgelegenheden en verenigingen. Er komen online meldpunten waar mensen makkelijk discriminatie kunnen melden en waarmee burgemeester en politie de overtreders kan aanpakken. Wie het te bont maakt, kan zijn exploitatievergunning verliezen.

Delen:

Blijf op de hoogte over Samen één

Ontvang ontwikkelingen en nieuwe updates via e-mail.

Updates binnen het standpunt: Discriminatie en racisme