Asielbeleid

Samen één

Asielbeleid

Shutterstock / thomas koch

Nederland moet een veilige haven zijn voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Asielzoekers die daarvoor bescherming zoeken in ons land verdienen een eerlijke en snelle procedure en fatsoenlijke opvang. Kinderen verdienen daarbij onze speciale aandacht.

Een eerlijk asielbeleid

Mensen die naar Nederland willen komen voor bijvoorbeeld partnermigratie, werk of studie moeten voldoen aan voorwaarden, maar mogen niet tegen onmogelijke hindernissen oplopen.

De grootte van een asielzoekerscentrum moet passen bij de omvang van het dorp of de stad. Mensen die mogen blijven willen we zoveel mogelijk huisvesten in de regio van de eerste opvang. Gemeenten mogen zelf invulling gaan geven aan de opvang.

Zij die niet in Nederland kunnen blijven, bijvoorbeeld economische migranten, bieden we perspectief door vroegtijdig, met maatwerk, een terugkeerplan op te stellen. Succesvolle terugkeer lukt alleen als de landen van herkomst meewerken. Daarom willen we harde afspraken met hen maken over het terugnemen van hun onderdanen. Landen die niet meewerken leggen we zo nodig sancties op. Het maken van deze afspraken lukt het best in Europees verband. Nederland is zeer gebaat bij een geharmoniseerd Europees asielbeleid waarbij alle lidstaten fatsoenlijke opvang en bescherming bieden.

Delen:

Vrijheid voor iedereen en discriminatie niet accepteren

Onze vrijheid is het waard om verdedigd te worden. Racisme en discriminatie gaan we tegen. Nieuwkomers die hier willen wonen, accepteren de Nederlandse waarden.

Lees meer

Blijf op de hoogte over Samen één

Ontvang ontwikkelingen en nieuwe updates via e-mail.

Updates binnen het standpunt: Asielbeleid