Vmbo en mbo

Onderwijs en cultuur

Vmbo en mbo

Foto Shutterstock / goodluz

Het beroepsonderwijs zoals het vmbo en mbo dat aanbieden, leidt jongeren op tot de vakmensen waar de Nederlandse economie op drijft.

Op weg naar het beste beroepsonderwijs

We willen over tien jaar de beste beroepsbevolking ter wereld hebben.Daarom moet ons beroepsonderwijs blijven aansluiten bij de behoeften van de arbeidsmarkt en dit betekent dat we de wildgroei aan opleidingen moet indammen. Technische beroepsopleidingen kosten de instellingen vaak iets meer geld, maar deze verdienen juist een extra stimulans, vanwege de bijdrage van techniek aan de Nederlandse economie. Binnen het beroepsonderwijs verdienen stages veel aandacht, ook vanuit de opleiding, omdat jongeren zo al doende de beroepspraktijk leren kennen. Daarom krijgt iedereen recht op een stageplaats. We hebben daarnaast met succes gepleit voor een ov-jaarkaart voor minderjarige mbo’ers: die komt er per januari 2017.

Het beroepsonderwijs zal adequater moeten reageren op de snel veranderende eisen van de arbeidsmarkt. Wij willen dat het mbo-aanbod per regio af te stemmen op de regionale economie en de dynamiek van de arbeidsmarkt. Wij willen mbo-instellingen met veel leerlingen uit achterstandsituaties gericht extra geld geven om deze leerlingen naar het diploma te tillen dat voor hen haalbaar is. Voor veel studenten, maar ook voor het bedrijfsleven, is de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) belangrijk. Wij willen met gerichte (loonkosten)subsidies deelname aan de BBL bevorderen.

Scholen en bedrijven zijn samen verantwoordelijk voor beschikbaarheid van voldoende stageplaatsen en zullen daarop worden aangesproken. Wij willen de tegemoetkoming in de studiekosten van minderjarige studenten in het mbo gelijktrekken met die van leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Binnen het mbo maken we het mogelijk dat studenten naar een hoger (mbo) onderwijsniveau kunnen doorstromen, het zogenaamde ‘opscholen’. De financiële drempels voor 30-plussers om deel te nemen aan het mbo nemen we weg.

Wij willen de hogere vmbo-niveaus verlengen tot vijf jaar, net zoals havo, zodat er ook voor deze leerlingen meer tijd is om zich te vormen tot zelfstandige jongvolwassenen.

Delen:

Word lid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken. Doe mee!

Word nu lid

Updates binnen het standpunt: Vmbo en mbo