Sport

Onderwijs en cultuur

Sport

Foto Pixabay / Unsplash

Sport verbroedert. Sport is niet alleen goed voor de gezondheid, maar leert jongeren ook spelenderwijs belangrijke sociale vaardigheden.

Investeren in sportverenigingen

Bij de sportclub komt iedereen elkaar tegen: sportverenigingen staan immers voor iedereen open. Zo bevorderen sportverenigingen de integratie en vormen ze een bindende factor in de samenleving. Voldoende en veilig sporten houdt jonge en oude mensen fitter en gezonder.

We hebben veel waardering voor de vrijwilligers bij de sportclubs. We zien tegelijk dat er behoefte is aan het vervullen van belangrijke publieke functies zoals ondersteuning van sport. We gaan daarom clubs met door de overheid betaalde professionals ondersteunen. Dat is goed voor de club en goed voor de werkgelegenheid.

Delen:

Doe mee!

Of je nu lid bent, vrijwilliger, of belangstellende: Samen maken we het verschil! Strijd mee voor een verbonden samenleving met gelijke kansen voor iedereen en nieuwe zekerheid.

Ik doe mee!

Updates binnen het standpunt: Sport